Gemeente Enschede

Enschede neemt stelling tegen agressie en geweld

Nieuw veiligheidsprotocol voor medewerkers van de gemeente Enschede

Je leest het steeds vaker. Nieuwsberichten over mishandeling van conducteurs, ambulancepersoneel of ambtenaren: mensen die tijdens de uitoefening van hun werk met agressie en geweld te maken krijgen. Ondanks dat Enschede tot de veiligste grote gemeenten van Nederland behoort, neemt de gemeente op maandag 6 april een volledig vernieuwd veiligheidsprotocol in gebruik. Doel van het protocol is medewerkers optimaal voor te bereiden op situaties, waarbij sprake is van agressie. Het protocol wordt maandag tijdens een bijeenkomst bij en in het stadhuis door wethouder Jeroen Goudt officieel in gebruik genomen. Goudt zal om 12.00 uur de aanwezigen toespreken. Aansluitend is er een workshop voor medewerkers van de gemeente.

Enschede haakt met deze actie in op de landelijke actiedag tegen agressie en geweld. Op 6 april (eerste maandag van de maand) om 12:00 uur geeft het maandelijkse (test)geluid van de sirene hiervoor het startschot. "De landelijke actiedag tegen agressie en geweld sluit prima aan bij de ingebruikname van ons nieuwe veiligheidsprotocol", vertelt wethouder Jeroen Goudt. "Door de bijeenkomst op 6 april willen we laten zien dat de veiligheid van ons personeel bij ons hoog op de agenda staat."
De bijeenkomst start met een toespraak van wethouder Jeroen Goudt. Aansluitend wordt een workshop gehouden in het stadhuis.

Veiligheidsprotocol
Medewerkers van de gemeente Enschede komen veelvuldig in contact met klanten en burgers. Hierbij valt te denken aan baliepersoneel en handhavers maar bijvoorbeeld ook aan de brandweer. Het aantal gevallen waarin zij geconfronteerd worden met geweld en agressie is gelukkig nog steeds beperkt, maar agressie kan altijd voorkomen. Door een trainingstraject en het bestuderen van het protocol weet het personeel precies hoe zij moet handelen bij geweld of agressie. Medewerkers worden bovendien actief aangespoord om conform het protocol te werken en iedere vorm van agressie te melden. Hierbij gaat Enschede overigens een stap verder dan andere gemeenten. Goudt: "in het beleid hebben we opgenomen dat medewerkers alle vormen van agressie moeten melden. Hierin heeft de medewerker geen eigen keuze. Met deze stap willen we ervoor zorgen dat Enschede veilig blijft en een krachtig signaal afgeven dat agressie ten opzichte van onze medewerkers absoluut niet wordt getolereerd. Met onze aandacht willen we ook steun betuigen aan diegenen die in welke functie dan ook wel direct getroffen worden door ontolerabel gedrag, bijvoorbeeld buschauffeurs, ambulancepersoneel, spoorwegpersoneel, enz."

Landelijke actiedag
Op 6 april 2009 is de landelijke actiedag tegen agressie en geweld in de publieke sector. Deze vindt plaats in het kader van de campagne `ik meld agressie en geweld' die op 26 februari 2009 van start is gegaan. De actiedag tegen agressie en geweld is een initiatief van de VNG en verschillende vakorganisaties. Aanleiding is de toenemende agressie en geweld tegen medewerkers in de publieke sector. Samenwerking tussen werkgevers en werknemers is van groot belang om dit uit te bannen.

Geplaatst: 03 april 2009.

3 april 2009