Gemeente Nijmegen

Nijmeegse woningbouwproductie op peil


03/04/2009

De woningbouwproductie in Nijmegen loopt volgens planning. In 2008 zijn een kleine 900 woningen opgeleverd: ongeveer 300 in de Waalsprong en zo'n 600 in de bestaande stad. In 2009 verwacht de gemeente de oplevering van zo'n 1.100 woningen. Aantallen die in de afgelopen vijfentwintig jaar slechts twee keer eerder zijn behaald. Naar verwachting neemt de productie pas vanaf 2010 af als gevolg van de huidige economische situatie.

De cijfers zijn onderdeel van de voortgangsrapportage in het kader van de zogeheten `verstedelijkingsafspraken' met de Stadsregio en het Rijk. Hierin is de gewenste woningbouwproductie vastgelegd. In de verstedelijkingsperiode 2005-2010 zijn tot nu toe bijna 4.200 woningen opgeleverd. Dit jaar neemt dat aantal dus nog fors toe. Naar verwachting zullen de volgende projecten in de komende maanden worden opgeleverd:


* de Hessenberg;

* station Heijendaal (SSHN);

* Nieuw Malderborgh;

* De Veste (Brakkenstein);

* Rosa de Lima 1e fase;

* Molenstraat Molenpoort;

* Hugo de Grootstraat;

* Hatertseweg Lourdeskerk;

* Ubbergseveldweg Portaromanum;
* Ziekerstraat;

* Vonckstraat en omgeving 2e Fase;
* Waalsprong Belvedere;

* Waalsprong HMG.

In 2010 zal de productie waarschijnlijk aanzienlijk teruglopen als gevolg van de slechte verkoopcijfers van woningen. Hierdoor zullen veel projecten niet of pas op langere termijn worden gerealiseerd. Nijmegen doet er alles aan om de geplande projecten door te laten gaan. Er wordt extra en versneld geïnvesteerd in woningbouwprojecten, juridisch-planologische procedures worden waar mogelijk versneld, woningbouwprogramma's aangepast en eventueel gaat de gemeente zelf projecten ter hand nemen. Ook het overnemen van (delen van) plannen door woningbouwcorporaties moet bijdragen aan de voortgang in de productie van nieuwbouwwoningen.