Nederland in de race voor pan-Europese pensioenfondsen

03/04/2009 11:14

Ernst & Young

AMSTERDAM, 3 april 2009 - Naast Luxemburg, België en Ierland profileert ook Nederland zich als beste land voor het opzetten van pan-Europese pensioenfondsen. Uit onderzoek van Ernst & Young blijkt dat Nederland zijn regime verder kan flexibiliseren om het in lijn te brengen met de regels van België en Luxemburg. Op deze manier is het Nederlandse regime minstens gelijkwaardig aan die van België en Luxemburg en blijft Nederland een interessante speler.

De resultaten van dit pan-Europees onderzoek worden vandaag gepubliceerd tijdens het 6th European Pension Debate op de Universiteit van Tilburg.

In het onderzoek zijn de landen naast elkaar gelegd op het gebied van onder andere Governance, wet- en regelgeving, solvabiliteit en belastingen. Nederland komt daarbij naar voren als een van de meest degelijke landen op het gebied van solvabiliteit. Daardoor kan Nederland flexibeler zijn bij het opstellen van herstelplannen. Ton Daniëls van Ernst & Young: "Nederland zit in Europees perspectief aan de veilige kant bij het hanteren van rentepercentages die nodig zijn om de pensioenverplichtingen vast te stellen."

Verder komt in het onderzoek naar voren dat Luxemburg en België voorop lopen in het inrichten van juridische vehikels. Nederland kan daar goede elementen uit kopiëren. Daarnaast blijkt dat de Belgische en Luxemburgse wetgevers een ruimere vrijstelling hanteren bij het heffen van btw van pensioenfondsen. In het bijzonder gaat het dan om de vrijstelling van vermogenbeheer en pensioenadministratie.

Daniëls: "Voor Nederland is het van belang dat de Europese geharmoniseerde btw-wetgeving ook op een gelijke wijze wordt toegepast in de praktijk. Daarom is het van belang dat in Brussel ook voor de Nederlandse belangen aandacht wordt gevraagd."