Nederlandse Vereniging van Journalisten

Overgangsprotocol Pelican

vrijdag 3 april 2009 | De NVJ heeft overeenstemming bereikt over de overgang van de TTG-tijdschriften Residence, Elegance, Hitkrant en CosmoGirl naar uitgeverij Pelican Magazines Hearst.

In het overgangsprotocol staat dat de voorwaarden, zoals CAO's, van toepassing blijven. Ook is de garantie afgesproken dat er in het eerste jaar geen ontslagen zullen vallen. Pelican Magazines Hearst geeft ondermeer uit: Nautique, En France, The Big Black Book, Tableau en Golf Estate. De bladen Privé, Vrouw en Autovisie blijven van Telegraaf Tijdschriften Groep.