Minister Verburg verbiedt import en export van aal en aalproducten

De handel in aal en aalproducten met landen buiten de Europese Unie mag niet meer. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft hier geen vergunningen meer voor af.

Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Op 26 juli 2007 is de aal op bijlage II van het CITES-verdrag geplaatst. (CITES staat voor de Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora.) Dat betekent dat voor de handel in aal met landen buiten de Europese Unie vanaf 13 maart jl. een vergunning nodig is. Voor deze vergunning is een verklaring nodig dat de handel niet schadelijk is voor de populatie. Deze verklaring zou moeten worden afgegeven door de nationale wetenschappelijke CITES-commissie.

Vanwege de slechte aalstand heeft Verburg zich in Europees verband ingezet voor een volledige en onmiddellijke stop van de handel in glasaal, aal en aalproducten door Europese lidstaten met landen buiten de Europese Unie.

De Scientific Review Group van CITES in Brussel heeft op 12 maart jl. onder druk van landen met commerci√ęle belangen in de glasaalvisserij besloten dat handel onder voorwaarden toch is toegestaan. De belangrijkste voorwaarde is dat de lidstaten de export afbouwen.

De Nederlandse wetenschappelijke CITES-commissie heeft besloten om ondanks het besluit van de Scientific Review Group geen verklaring af te geven dat handel in aal en aalproducten niet schadelijk is.

Vanwege de buitengewoon slecht aalstand, de maatregelen in het gewijzigde Nederlandse aalbeheerplan en het besluit van de Nederlandse CITES-commissie, houdt Verburg vast aan haar besluit om geen vergunningen voor de import en export van aal en aalproducten af te geven.

Zij blijft zich inzetten voor een Europees exportverbod. Ook omdat de regels van CITES en de mogelijke nationale invulling ervan op gespannen voet lijken te staan met het functioneren van de Europese interne markt.

In Nederland is glasaalvisserij niet toegestaan. Het verbod op de handel betreft hier dan ook de handel in rode aal, schieraal en aalproducten.

Zie voor de brief aan de Tweede Kamer www.minlnv.nl .

Noot voor redacties (