Gemeente Scheemda


Programm Landelijk Gebied Reiderland, Scheemda en Winschoten

Programma Landelijk Gebied: kansen voor de drie gemeenten

Reiderland, Scheemda en Winschoten bepalen gezamenlijke positie in landelijk gebied

Vooruitlopend op de nieuwe gemeente Oldambt hebben de drie gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten gezamenlijk positie bepaald in het landelijk gebied. Hiervoor is een Position Paper Programma Landelijk Gebied opgesteld met daarin opgenomen meer dan vijftig grote en vele kleine projecten in de drie gemeenten.

Op donderdag 26 maart is dit Position Paper in een goed bezochte themabijeenkomst in de Oude Remise in Nieuweschans overhandigd aan de provincie Groningen. In verband met ziekte van gedeputeerde Douwe Hollenga, nam Cor Eenkema (programmamanager landelijk gebied) in zijn plaats het Position Paper in ontvangst.

Position Paper PLG

De gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten hebben een gezamenlijke positiebepaling opgesteld in het Position Paper Programma Landelijk Gebied (PLG). Dit Position Paper geeft inzicht in de kansen van het PLG voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. In het Position Paper zijn bestaande plannen en projecten geïnventariseerd voor de periode tot en met 2012. Het is een `wensenlijst' van ruim 300 miljoen euro. Resultaat is een agenda voor het landelijk gebied. De toekomstige gemeente is hiermee de eerste gemeente die op deze transparante wijze haar projecten in beeld brengt.

Uiteindelijk gaat het om het realiseren van de in het Position Paper opgenomen projecten. Het gaat ondermeer over dorpsontwikkeling, cultuur, historie, infrastructuur, verbindingen.

Vervolg

De volgende stap is om daadwerkelijk er voor te zorgen dat PLG-middelen beschikbaar komen voor de realisatie van de ambities van Reiderland, Scheemda en Winschoten. Daarvoor is het nodig om actief contact te zoeken met de derden om uitvoering te geven aan de projecten. Overigens is een groot aantal projecten al door de gemeenten in voorbereiding genomen. Voorbeelden hiervan zijn de ideeën voor Winschoten aan het water, de ontwikkeling van de Brede School te Midwolda/Oostwold en de ontwikkeling van het Masterplan voor Bad Nieuweschans.

De complete stukken zijn via onderstaande PDF's te downloaden.


* PLG-Winschoten-Scheemda-Reiderland.pdf

* Winschoten-Scheemda-Reiderland Bijlagen.pdf