Gemeente Westvoorne


Brief GGD verspreid onder de basisscholieren van de gemeente Westvoorne

Er is sinds medio maart onrust in Oostvoorne naar aanleiding van twee incidenten. Door ouders / verzorgers van kinderen is aan de politie gemeld, dat enkele kinderen zijn lastiggevallen door een onbekende man. Deze incidenten zijn onafhankelijk van elkaar ook gemeld aan de schooldirecteuren.

Daarnaast is het gerucht dat er zich een pedofiel in de gemeente zou hebben gevestigd. Dit is onderzocht en tot op heden niet bevestigd.

De politie onderzoekt op dit moment de feiten en voert uit voorzorg extra surveillances uit.

Naar aanleiding van deze onrust is het scenarioteam bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, politie, GGD, Stichting Humanitas en de schooldirecteuren van Oostvoorne bijeen geweest. Dit team zorgt voor afstemming tussen de betrokken partijen.

Wij hebben er begrip voor dat mensen zich ongerust voelen en duidelijkheid willen hebben. Alles wordt eraan gedaan om zo snel mogelijk duidelijkheid over deze zaak te krijgen, zodat de rust kan terugkeren.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen om u te waarschuwen. Mocht dit in de toekomst nodig zijn, dan wordt u geïnformeerd.

Indien mensen vreemde zaken constateren is het van belang dit direct aan de politie te melden, zodat die de meldingen kan betrekken in het onderzoek.

Voor deze meldingen kunt u terecht op: 0900-8844. Alleen bij spoed belt u 112

Heeft u zorgen over het gedrag van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de jeugdarts van de GGD telefoon 0181 333510.

Hoogachtend,

Ina van Elderen
Jeugdarts en coördinator scenarioteam