NEN


Laatste veranderingen ISO 26000

vrijdag 3 april 2009, 09:43

ISO 26000, Guidance on Social Responsibility, is weer sterk verbeterd. De nieuwe ISO-richtlijn, die organisaties zal helpen bij het implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), is in december 2008 gepubliceerd als Committee Draft (CD).

De ledenlanden hebben gestemd of ISO/CD 26000 rijp is voor de volgende fase in het normontwikkelingsproces. Met meer dan tweede derde van de stemmen is besloten dat ISO 26000 doorgaat naar de DIS (Draft international Standard)-fase.

Wat zijn de verbeteringen in ISO 26000?
Er zijn een flink aantal verbeteringen in ISO 26000 doorgevoerd, die de richtlijn duidelijker maken.

* Door meer figuren, tabellen en 'boxen' is ISO 26000 helderder en toegankelijker geworden voor de eindgebruiker en daardoor prettiger om te lezen.

* Nieuwe definities, zoals 'Due diligence' zijn toegevoegd. De Nederlandse normcommissie MVO stelt voor de breder toepasbare term 'Due care' te hanteren.

* Aanscherping principes en sphere of influence. Een aantal van de zeven MVO-principes die volgens ISO 26000 toegepast moeten worden bij het implementeren van MVO zijn aangescherpt. Er is in de richtlijn meer aandacht voor de sphere of influence van een organisatie.

* Handige bijlagen. In de nieuwe bijlage A van ISO 26000 wordt een omvangrijke lijst gegeven van vrijwillige MVO-initiatieven en instrumenten, inclusief toelichting op het doel met bijbehorend website-adres.

KAM-Nieuwsbrief
Een uitgebreidere versie van het artikel 'Laatste veranderingen ISO 26000' is gepubliceerd in KAM-Nieuwsbrief 02/2009. Vraag een proefnummer aan.

Meer informatie
Voor meer informatie over ISO 26000 kunt u contact opnemen met Louise Bergenhenegouwen, telefoon (015) 2 690 122 of e-mail Louise.bergenhenegouwen@nen.nl.
zie ook de volgende gerelateerde onderwerpen:
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ISO 26000: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Cursus) MVO in de praktijk met ISO 26000 (Cursus) NEN KAM-mail (Publicatie)