Ministerie van Economische Zaken

Van der Hoeven blij met extra krediet voor MKB

3 april 2009 | nieuwsbericht | Kredietcrisis

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken toont zich ingenomen met
de overeenkomst die ING op 3 april 2009 heeft gesloten met de Europese
Investeringsbank (EIB). Dankzij die overeenkomst zal ING in totaal
voor ca. 300 miljoen euro krediet verlenen aan MKB-bedrijven.

Het rentevoordeel dat ING krijgt bij de EIB wordt doorgegeven aan de
bedrijven.

Van der Hoeven: "Al langer pleit ik voor voldoende kredietverlening
vanuit banken aan bedrijven. Reden waarom ik de Nederlandse
garantieregelingen voor kredieten aan het bedrijfsleven heb verruimd.
In gesprekken die ik de afgelopen maanden met banken heb gevoerd, heb
ik er op aangedrongen dat ze gebruik gaan maken van de faciliteiten
die de EIB biedt.

De overeenkomst van ING met de EIB is een enorme impuls voor het
Nederlandse MKB. Bedrijven die juist onder de huidige omstandigheden
willen investeren in vernieuwing hebben nu betere mogelijkheden voor
een betaalbaar krediet. Er zijn nog meer banken in gesprek met de EIB
om wellicht gebruik te gaan maken van hun faciliteiten. Ik hoop dat
het goede voorbeeld van ING goed doet volgen".