De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool en Symphony Gezondheidscentra ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Opleiden in en voor Gezondheidszorg in Laakhaven

Donderdag 2 april hebben drs. Marianne van de Werke (directeur Academie voor Gezondheid, De Haagse Hogeschool) en drs. Kobus Dijkhorst (voorzitter Stichting Symphony Gezondheidscentrum Calandria) hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuw te starten gezamenlijk te exploiteren wijkpraktijk.

De Academie voor Gezondheid van De Haagse Hogeschool verzorgt de hbo-bacheloropleidingen tot voedingskundige/diëtist, verpleegkundige en huidtherapeut. Uitgangspunt bij alle opleidingen is dat studenten worden opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaren die in staat zijn tot multidisciplinair samenwerken. Directeur Marianne van de Werke: âDe wijkpraktijk is bedoeld om niet alleen of pas in de stage feeling te krijgen met deze brede beroepsprakijk. Het âoefenenâ op echte cliënten is een innovatieve vorm van werken die past bij de belevingswereld van de hedendaagse studentâ.

De wijkpraktijk gaat samenwerken met Calandria, één van de Symphony Gezondheidscentra. Symphony vindt de ontwikkeling van een geïntegreerde, multidisciplinaire zorg voor haar patiëntengroepen alsook de ontwikkeling van preventieve zorgprogrammaâs van groot belang en ziet in dit kader mogelijkheden voor De Haagse Hogeschool om haar expertise in te zetten. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten. âHet aantal chronische zieken in onze samenleving neemt toe. Het is daarom van groot belang dat al in de opleiding wordt gestart met multidisciplinair samenwerkenâ, aldus Kobus Dijkhorst, initiatiefnemer van Symphony Gezondheidscentra.

De Haagse Hogeschool heeft in haar vestiging op het Johanna Westerdijkplein 67 een ruimte ingericht voor het verlenen van zorg door Calandria. Zorg dóór maar ook vóór studenten: de wijkpraktijk biedt, met inzet van de studenten van de Academie voor Gezondheid, zorg aan zowel de wijkbewoners als de (internationale) studentenpopulatie.

Symphony Gezondheidscentra Symphony Gezondheidscentra ondersteunt zelfstandige zorgverleners en zorgverlenende organisaties bij de ontwikkeling van gezondheidscentra, het dagelijks management en de samenwerking van de eerstelijns en anderhalvelijns zorg. Symphony Gezondheidscentra is onderdeel van Symphony Groep, dat zich richt op de ondersteuning van innovatie in de zorg in het algemeen.

Het Symphony Gezondheidscentrum Calandria in Laakhaven te Den Haag opende in mei 2007 haar deuren. In het centrum werken onder andere huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, manueel therapeuten, diëtisten, psychologen, tandartsen, mondhygiënisten, verloskundige, zorgconsulenten en huidtherapeuten nauw samen.