Stadsdeel Amsterdam Zuidoost---

Zuidoost gaat voor Kansenzone

3 april 2009

Overheid steunt ondernemers in winkelcentrum `t Gein en K-buurt

Het dagelijks bestuur van Amsterdam Zuidoost heeft het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders geadviseerd om in twee delen van Zuidoost een economische Kansenzone in te stellen.

Het instellen van een Kansenzone biedt mogelijkheden om het vestigings- en investeringsklimaat voor (door)startende en bestaande ondernemers te versterken. In een Kansenzone kunnen verschillende typen maatregelen genomen worden zoals een Investeringsregeling voor ondernemers en eigenaren, maar ook het flexibel toepassen van regels, imagoverbetering van het gebied of het stimuleren van kleinschalige bedrijfsruimte.

Portefeuillehouder Economische Zaken, Emile Jaensch: "Wij pleiten bij het College voor deze Kansenzone om tijdens deze moeilijke tijden ondernemers extra te ondersteunen. In 2009 wordt er voor deze gebieden in totaal een bedrag van 250.000 euro aan subsidie voor ondernemers beschikbaar gesteld. Daarmee geven we een mooie impuls aan de buurteconomie."

Het stadsdeelbestuur heeft het College geadviseerd om een Kansenzone in te stellen voor de K-buurt en winkelcentrum 't Gein. In deze gebieden kunnen ondernemers een bijdrage ontvangen voor een deel van de investeringen in hun bedrijf, kunnen ze ondersteuning krijgen bij het verbeteren van kwaliteit van het ondernemerschap, zoals bijvoorbeeld via coaching en tot slot bij het begeleiden van ondernemers naar een meer geschikte bedrijfslocatie. Op 12 mei zal het College van B&W hierover besluiten. Vanaf dat moment kunnen de ondernemers uit de Kansenzone de subsidie aanvragen voor investeringen in hun bedrijf.

De stadsdeelraad verzocht het dagelijks bestuur eind vorig jaar om te onderzoeken of de invoering van een economische Kansenzone in Zuidoost haalbaar en uitvoerbaar is. De uitkomsten van dit onderzoek werden dinsdag 31 maart jl. besproken in de Raadscommissie Werk en Diversiteit.

Stadsdeel Zuidoost heeft de afgelopen tijd op het vlak van economische ontwikkeling al verschillende initiatieven ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn het Ondernemershuis, het Startersfonds, de projecten betaalbare ruimtes, waaronder kantoorruimtes voor startende ondernemers, de renovatie van de verschillende winkelcentra, het aanstellen van winkelstraatmanagement, het invoeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen in de winkelgebieden Reigersbos en Gein en het digitaal ondernemersloket met Horeca1 loket.

---