Actieve toezichthouder Woonbron en SS Rotterdam

Minister Eberhard van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie wil dat er nu en in de toekomst een stabiele situatie ontstaat rondom de SS Rotterdam en corporatie Woonbron. Daarom wil hij dat er schoon schip wordt gemaakt.

Van der Laan heeft de volgende voorstellen gedaan die door het bestuur en door de Raad van Commissarissen zijn aanvaard. De eerste behelst dat nu het volledige verlies wordt genomen; een afwaardering op het schip van 70 tot 90 miljoen. Ten tweede wordt er een actieve toezichthouder aangesteld die met name belast is met het opstellen van een herziend plan voor de afbouw, financiering, exploitatie en verloop van de SS Rotterdam en een herzien plan voor de financiële aanpak voor Woonbron. De heer Zwarts heeft een wijziging van zijn aanstelling naar actieve toezichthouder geaccepteerd. Tenslotte komt er een aparte bestuurder die zich specifiek richt op het project de SS Rotterdam.

Van der Laan vindt het essentieel dat nu en voor de toekomst een stabiele situatie ontstaat rondom de SS Rotterdam en rondom corporatie Woonbron.'Daartoe heb ik op 31 maart gesproken met vertegenwoordigers van het bestuur en de Raad van commissarissen van Woonbron. In het overleg is geconstateerd dat de plannen van Woonbron van onvoldoende kwaliteit zijn gelet op de adviezen van het CFV, het WSW en de externe toezichthouder wat betreft het niet nemen van het verlies in het plan inzake de afbouw, exploitatie, financiering en verkoop van de SS Rotterdam van 1 maart en het financieringsplan van Woonbron', aldus minister Van der Laan in een brief aan de Tweede Kamer. De minister heeft maatregelen genomen om deze problemen op te lossen.

Noot voor redacties (