Gemeente Best

40% minder klachten in 2008

03-04-2009

De gemeente heeft in 2008 bijna 40% minder klachten ontvangen dan in 2007. Dit blijkt uit het Jaarverslag Klachtafhandeling 2008. In 2008 werden 13 schriftelijke klachten ingediend bij de gemeente, in 2008 waren dat er nog 21. De meeste klachten zijn na een goed gesprek (op informele wijze) opgelost. Klagers stellen het over het algemeen op prijs dat er snel op een klacht wordt gereageerd en dat er persoonlijk contact met hen wordt gezocht.

Klachtenregeling
Ook de overheid wil alles zo soepel mogelijk laten lopen. Dat lukt niet altijd. Wetten, regels en procedures zijn vaak ingewikkeld. Natuurlijk proberen de medewerkers en bestuurders van de gemeente Best u op een correcte wijze te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld. De gemeente heeft een goede dienstverlening hoog in het vaandel staan. Daarom mag u ons altijd melden wanneer er in uw ogen iets verkeerd is gedaan of nagelaten.
U kunt een klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. U kunt daarvoor terecht bij de klachtcoördinator van de gemeente Best. Deze kan een mondelinge (telefonische) klacht eventueel voor u op schrift stellen. Er is een speciaal klachtenformulier, dat u onder meer kunt downloaden van de website van de gemeente. Maar u mag de situatie natuurlijk ook in een brief uitleggen. U kunt de klachtcoördinator bereiken via 0499- 360 911.

---