Ingezonden persbericht


03/04 2009

Onderzoek bevestigt nadelen CO2-verdoving varkens

Voor slachtvarkens is bedwelming met CO2 een pijnlijke en traumatische ervaring. Dat wordt opnieuw bevestigd door een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV. De varkens die voor de studie werden bedwelmd met het prikkelende gas raakten in paniek, hadden last van benauwdheid en gilden het uit. Stichting Varkens in Nood reageert zaterdag uitgebreid op de uitkomsten van het onderzoek in actualiteitenprogramma EénVandaag (18.25 uur, Nederland 1).

Doel van het onderzoek was om te kijken of alternatieve gasmengsels, waarbij de CO2 werd vermengd met zuurstof, diervriendelijker zijn. Varkens die op dergelijke wijze werden bedwelmd, leken iets minder te lijden, maar kwamen volgens de onderzoekers te snel weer bij bewustzijn. In slachterijen zouden de experimentele gasmengsels daarom niet bruikbaar zijn.

Of CO2-bedwelming überhaupt wel door de beugel kan, is een vraag die niet in het onderzoeksvoorstel werd gesteld. CO2-bedwelming is dan ook niet vergeleken met elektrische verdoving, een methode die in veel slachterijen wordt toegepast. Het lijkt erop dat deze zoektocht naar een diervriendelijkere manier van bedwelmen sterft in schoonheid. In haar brief aan de Tweede Kamer repte minister Verburg donderdag geen woord over een eventuele vervolgstudie.

De wetenschappers, werkzaam bij de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen Universiteit, hebben al laten weten dat de video-opnamen van hun experiment niet zullen worden vrijgegeven. Die weigering doet denken aan de onwil van Verburg om de installatie van camera's in de verdovingsruimtes van slachthuizen verplicht te stellen. Kennelijk kunnen de beelden van naar lucht happende en gillende varkens het daglicht niet verdragen.

Dat het gebruik van CO2 als verdovingsmiddel bij varkens veel leed veroorzaakt, is een voldongen feit. Het onderzoek van de ASG bevestigt slechts wat vele wetenschappers eerder al concludeerden. De Europese regelgeving schrijft voor dat bij het bedwelmen en doden van dieren alle vermijdbare pijn en lijden voorkomen moet worden. Varkens in Nood vraagt zich af of het bedwelmen met CO2 niet in strijd is met de wet en verboden moet worden.