Gemeente Heusden


College selecteert marktpartijen voor ontwikkeling Hartje Vlijmen

31 maart 2009
Evaluatie diftar: minder afval, pure winst

Minder afval, minder kosten, betere afvalscheiding én een eerlijkere afvalstoffenheffing. Dat zijn de belangrijkste resultaten van een jaar diftar in de gemeente Heusden.

In vergelijking met 2006 is in 2008 ruim een kwart minder restafval opgehaald en bijna twintig procent minder gft-afval. Dat mensen het afval ook beter scheiden, blijkt uit de stijging van de hoeveelheid apart ingezameld oud papier (+ 12 procent), glas (+ 13 procent) en textiel (+ 24 procent). Omdat die laatste afvalstromen niets kosten of zelfs geld opleveren, leidt deze verschuiving tot fors lagere verwerkingskosten.

Kostenbesparing

Een kostenbesparing die nog verder wordt vergroot door de nieuwe, efficiëntere manier van inzamelen door de Afvalstoffendienst. Alleen dat al levert de Heusdense burgers zo'n EUR 400.000 op. Daarnaast blijken de kosten van de gemeentelijke investering - onder meer voor de aanschaf van de containers, chips en registratieapparatuur - fors lager uit te vallen. Van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet van EUR 1,7 miljoen is nog EUR 725.000 over.

"Al deze kostenbesparingen komen natuurlijk ten goede aan onze burgers", zegt verantwoordelijk wethouder Mart van der Poel. "Voor 2009 hebben we de tarieven voor de grijze restcontainer met vijftien procent verlaagd. En dat gebeurt met terugwerkende kracht ook voor 2008." Het teveel betaalde bedrag krijgen de huishouden dit voorjaar op hun rekening teruggestort. Een gemiddeld meerpersoonshuishouden is met de nieuwe manier van afvalinzameling per jaar zo'n EUR 40 goedkoper uit ten opzichte van met het oude systeem. Huishoudens die hun containers minder vaak dan gemiddeld aan de straat zetten, besparen zelfs nog meer op hun afvalstoffenheffing.

Meer winst

Uit sorteerproeven is gebleken dat, hoewel er beter gescheiden wordt, er nog steeds aanzienlijke hoeveelheden in het restafval zitten die er eigenlijk niet in thuishoren, zoals gft en papier. "Er is dus nog meer winst te behalen", is Van der Poel overtuigd. "Dat geldt helemaal voor het plastic afval (een kwart van het restafval) dat de gemeente Heusden vanaf het najaar ook gescheiden wil gaan inzamelen."

Hoewel pas op 1 januari 2008 officieel gestart, dateren de eerste ervaring met diftar in Heusden al van een jaar eerder. In het voorjaar van 2007 kregen alle Heusdense huishoudens twee minicontainers, een groene voor gft- en een grijze voor restafval en zette de Afvalstoffendienst voor het eerst de zogenoemde zijladers in. Ook ging vanaf dat moment het nieuwe ophaalschema van start, waarbij de ene week het restafval en de andere het gft-afval wordt opgehaald. Sinds 1 januari 2008 wordt via een ingebouwde chips geregistreerd hoe vaak mensen hun containers aan de straat zetten, om zo uiteindelijk de hoogte van de afvalstoffenheffing te kunnen bepalen. Geplaatst op: 2 april 2009
College selecteert marktpartijen voor ontwikkeling Hartje Vlijmen

Het College van Heusden heeft drie marktpartijen geselecteerd, die mogen deelnemen aan een ontwikkelcompetitie voor het nieuwe dorpshart van Vlijmen. Heijmans Vastgoed BV, Multi Vastgoed/BVR Projectontwikkeling en MAB Development Nederland BV gaan op basis van een zogenoemde concurrentiegerichte dialoog met de gemeente in gesprek.

In totaal hadden zich acht marktpartijen voor de selectieprocedure aangemeld. Omdat één partij niet alle vereiste stukken had aangeleverd en één partij de aanmeldingstukken te laat inleverde, bleven er uiteindelijk zes over. De selectiecommissie heeft deze aanmeldingen vervolgens getoetst aan de selectiecriteria `referentieprojecten', `specifieke ervaring' en `visie op de ontwikkeling en ambities'.

Concurrentiegerichte dialoog

Met welke partij de gemeente uiteindelijk in zee gaat, wordt bepaald aan de hand van een concurrentiegerichte dialoog. Bij deze aanbestedingsmethode bedenken gemeente en marktpartijen gezamenlijk hoe het dorpshart van Vlijmen - binnen de vastgestelde stedenbouwkundige kaders - het best kan worden ontwikkeld. De marktpartijen krijgen hierdoor beter inzicht in de problematiek, terwijl de gemeente gebruik kan maken van de innovatiekracht, creativiteit en efficiëntie van de markt. Belangrijke voorwaarde is dat alle gesprekken plaatsvinden op basis van strikte vertrouwelijkheid.

Op grond van deze dialogen wordt uiteindelijk een bidbook opgesteld, waarop de drie geselecteerde marktpartijen kunnen inschrijven. Uiteindelijk gaat de opdracht naar de partij die de ambities van de gemeente het best en op de financieel meest voordelige manier weet te vertalen. Als alles volgens planning verloopt verwacht het college in september 2009 een definitieve keuze te kunnen maken. Geplaatst op: 31 maart 2009