Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Belgie

voor een preventief alcohol- en drugsbeleid

CAO nr. 100 zet bakens uit voor een preventief alcohol- en drugsbeleid

Op 1 april 2009 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 100 inzake het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid gesloten. Deze CAO legt aan de werkgevers van de privé-sector de verplichting op om een preventief alcohol- en drugsbeleid uit te werken voor al hun personeelsleden.

De CAO schept een kader waarbinnen een dergelijk beleid moet worden gevoerd. Zo hebben de ondernemingen de verplichting om de uitgangspunten en doelstellingen van hun preventief alcohol- en drugsbeleid in hun onderneming te bepalen en deze op te nemen in een beleids- of intentieverklaring, die de krijtlijnen voor het beleid bevat. Deze verklaring moet in het arbeidsreglement worden opgenomen en is bepalend voor alle initiatieven die nadien genomen worden. Of een verdere concretisering van dit beleid in een tweede fase nodig is, zal afhangen van de inhoud van de beleids- of intentieverklaring en de concrete omstandigheden in de onderneming.

De CAO is in werking getreden op 1 april 2009, maar de ondernemingen krijgen tot 1 april 2010 de tijd om een preventief alcohol- en drugsbeleid uit te werken of een bestaand beleid aan te passen aan de vereisten van de CAO en de wetgeving.

De sociale partners stellen een informatiebrochure ter beschikking die een praktische leidraad is voor allen die in de ondernemingen betrokken zijn bij de uitwerking van het beleid.

De website van de Nationale Arbeidsraad (www.nar-cnt.be) bevat in de rubriek âThemaâsâ een dossier waarin de tekst van het advies nr. 1.655 van 10 oktober 2008 inzake de CAO, de tekst van de CAO nr. 100 zelf, en de leidraad kunnen geconsulteerd worden:
PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMINGÂ

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -