Vrije Universiteit Amsterdam

Persbericht
03-04-2009

Gerrit Glas benoemd op Dooyeweerd-leerstoel

De Vrije Universiteit heeft Gerrit Glas benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Dooyeweerd-leerstoel aan de Faculteit der Wijsbegeerte.

De doelstelling van de Dooyeweerd-leerstoel, ingesteld door het Vrije Universiteitsfonds, is het bestuderen van filosofische vragen in relatie tot de christelijke traditie. De leerstoel is genoemd naar prof. dr. Herman Dooyeweerd die als rechtsfilosoof aan de Vrije Universiteit werkte aan een actieve dialoog tussen filosofie, levensbeschouwing ­ in het bijzonder de christelijke - en andere wetenschappen.

De leerstoel is verbonden aan het internationale masterprogramma Christian Studies of Science and Society. In dit interdisciplinaire programma kunnen studenten zelf actief de dialoog tussen de christelijke traditie en vragen binnen hun eigen vakgebied beoefenen.

Glas is naast filosoof ook psychiater. Hij bekleedt de persoonlijke, strategische leerstoel wijsgerige aspecten van de psychiatrie aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij hoofdopleider psychiatrie in Dimence, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, regio West-Overijssel. Zijn onderzoek richt zich op vragen op het grensgebied van psychiatrie, filosofie, de neurowetenschappen, religie en ethiek. Glas bekleedt tal van bestuurs- en adviesfuncties. Hij is eindredacteur van de reeks Psychiatrie en Filosofie van uitgeverij Boom. In 1993 ontving hij de Van Helsdingenprijs van de Stichting Psychiatrie en Filosofie.

In het kader van de Dooyeweerd-leerstoel gaat Glas zich onder meer bezig houden met de antropologische, wetenschapsfilosofische en ethische aspecten van recente ontwikkelingen in de levenswetenschappen (waaronder de neurowetenschappen). Ook sociaal- en politiek-theoretische vragen liggen op het onderzoeksgebied van de leerstoel.

Glas wordt hiermee de opvolger van prof. dr. Henk Geertsema, die de leerstoel ruim tien jaar heeft bekleed.