Gemeente Breda

Monseigneur Muskens, emiritus bisschop van Breda benoemd tot Ereburger van Breda.

Dit is een persbericht van de gemeenteraad van Breda

De gemeenteraad van Breda heeft in zijn vergadering van hedenavond besloten
Mgr. dr. M.P.M. Muskens te benoemen tot Ereburger van Breda en hem te onderscheiden met de zilveren erepenning van de stad Breda.

De verdiensten van Bisschop Muskens voor mens, kerk en samenleving zijn voor de raad reden hem te benoemen tot Ereburger van de stad.

Mgr. dr. Muskens werd in 1994 bisschop van Breda. Op 1 december 2007 heeft hij afscheid genomen. Onder zijn leiding is veel vernieuwing gebracht in het Bisdom.

Op bestuurlijk niveau heeft hij adviesraden opgericht en is de dienstverlening verbeterd door onder andere de renovatie van het Bisdom in de Veemarktstraat. Dekanaal heeft hij veel betekend. Ook heeft hij de bisschopszetel vanuit het Brabantpark verplaatst naar de Antoniuskathedraal in het centrum van de stad.

Bisschop Muskens heeft zich laten zien als een bruggenbouwer tussen de waarde en de visie van de kerkelijke leer en de maatschappelijke realiteit van de dag. Voor de mensen aan de onderkant van de samenleving was hij woordvoerder die de dialoog initieerde met bijzondere uitspraken.

In zijn streven naar cohesie tussen mensen, geloven en tussen mens en kerk zette hij onderwerpen op de agenda zoals de priesterwijding van gehuwde mannen en de armoede in de wereld.

Mr.dr. Muskens heeft diverse publicaties op zijn naam staan.

Hij heeft zijn ambt ruim 13 jaar in lokaal, nationaal en internationaal verband met veel betekenis vervuld. Zijn ambassadeursrol geeft een bijzonder accent aan de naam en bekendheid van de stad.

Breda, 2 april 2009