Gemeente Laarbeek


De eerste gemeentelijke monumenten zijn een feit!

LAARBEEK De eerste negen gemeentelijke monumenten zijn definitief aangewezen. Op 26 maart 2009 is dit feestelijk gevierd.

Bijna een jaar geleden heeft het college van B&W een lijst vastgesteld met 61 panden en objecten van voor 1940. Deze 61 panden worden onderzocht door Monumentenhuis Brabant. Als blijkt dat ze voldoende waarde hebben, wordt geadviseerd deze panden aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De bijeenkomst werd geopend door wethouder Briels. Daarna werd het woord gegeven aan Elke de Rooij van Monumentenhuis Brabant. Zij heeft de eerste tien panden (van de lijst van 61 panden) onderzocht en vertelde enkele bijzondere details over de woningen of hun bewoners. Op basis van haar uitgebreide onderzoek zijn negen van de tien panden het waard gebleken om een gemeentelijk monument te worden.

Wethouder Briels overhandigde het eerste monumentenschildje aan mevrouw T. Tops, van het pand de zeven Zusters aan het Heuvelplein in Beek en Donk. Dit schildje maakt voor buitenstaanders duidelijk welke panden in Laarbeek beschermd worden. De eerste negen panden krijgen, indien de eigenaren daar toestemming voor geven, binnenkort het schildje naast de deur.