Gemeente Laarbeek


Laarbeek gaat plastic afval huis-aan-huis ophalen

LAARBEEK - In mei 2009 start de gemeente Laarbeek met gratis huis-aan-huisinzameling van plastic verpakkingsafval. Dit betekent dat u vanaf mei uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tassen, plastic bekertjes en sausflessen apart kunt aanbieden. U ontvangt speciale zakken waar u dit in kunt doen. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat zetten en worden deze gratis voor u opgehaald. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Door het plastic apart aan te leveren, blijft er minder afval over om in de grijze container te doen. Dit betekent dat u uw container minder vaak aan de straat hoeft te zetten en u dus lagere kosten heeft.

Inzameldata en afvalzakken ontvangt u per brief De inzameling start al in mei. De zakken zullen een keer in de vier weken opgehaald worden door Blink. In het buitengebied van Laarbeek gebeurt dit op een woensdag, in het binnengebied op de vrijdag daarna. In de week van 20 april ontvangt u een brief over de inzameling van plastic afval. Daarin staan de exacte inzameldata vermeld. Ook krijgt u de vijf speciale afvalzakken. Als de zak-ken (bijna) op zijn, kunt u gratis nieuwe ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij de Wmo-servicepunten (Zorgboogcentrum Mariëngaarde in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie Centrum (MIC), telefoon: 0800 0230 344. Tot half mei kunt u uw plastic afval apart inleveren bij de milieustraat, Stater 2 in Lieshout. Ook daarna kunt u daar nog terecht om zakken in te leveren.

Meer informatie
Wij rekenen op uw medewerking om deze gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval tot een succes te maken. Wanneer u nog vragen heeft over de inzameling van plastic in Laarbeek, kunt u een e-mail sturen naar meldpunt@laarbeek.nl of bellen naar 0492 469 809.

Klik hier om door te gaan naar Gemeentenieuws