Ministerie van Defensie

Defensietop bij 60-jarig bestaan NAVO

3 april 2009, 10.00 uur

Oprichting van de NAVO op 4 april 1949 Het is 4 april 60 jaar geleden dat in Washington D.C. de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd opgericht. Nederland nam vanaf het eerste uur deel aan het bondgenootschap dat inmiddels bestaat uit 28 landen. Vandaag en morgen zijn de lidstaten bijeen voor een NAVO-top in Straatsburg/Kehl.

Namens Nederland zijn premier Jan Peter Balkenende, de ministers Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken en Eimert van Middelkoop van Defensie en Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm aanwezig. Samen met hun NAVO-collega's spreken ze tijdens de diamanten jubileum-top onder meer over herbevestiging van de gemeenschappelijke waarden.

Bijslijpen

De rol van de NAVO is sinds 1949 voortdurend aangepast aan de veranderde veiligheidsomgeving. Wat begon als weerstand tegen onder meer de Russische communistische expansie tijdens de Koude Oorlog, werd na stabilisatie van Europa, uitgebreid naar optredens buiten het verdragsgebied, zoals in het voormalig-Joegoslavië. De aanslagen in de Verenigde Staten in 2001 tekenden de steeds diffusere veiligheidsdreigingen waar de bondgenoten mee te maken krijgen. Om deze het hoofd te bieden volgde een militaire transformatie naar snelle reactiemachten van de NAVO. Vanaf 2003 voert de NAVO het commando over de International Security Assistance Force in Afghanistan.

Nederlandse betrokkenheid Jaap de Hoop Scheffer tijdens een bezoek aan de Koninklijke Marine

Nederland was van meet af aan nauw betrokken bij de verschillende facetten van de verdragsorganisatie. De krijgsmacht neemt bijvoorbeeld deel aan de missie in Afghanistan, vaart mee in NAVO-vlootverbanden, maakt deel uit van een mobiele NAVO-commandovoeringseenheid om het luchtruim te bewaken en wordt ingezet op verschillende NAVO-hoofdkwartieren, zoals het snel inzetbare 1e Duits-Nederlandse Korps in de stad Münster. In juni 2008 besloot Nederland mee te doen met het NAVO-initiatief om gezamenlijk de luchttransportcapaciteit uit te breiden met C-17 transportvliegtuigen. Gezichtsbepalend voor de Nederlandse NAVO-verwevenheid is Jaap de Hoop Scheffer, die vanaf januari 2004 secretaris-generaal van de NAVO is. De derde Nederlander in de eerste 60 jaar.

Campagnes Nederlandse Cougar evacueert familie Uruzgan na overstroming Helmand. Foto: Sjoerd Hilckman, AVDD

De NAVO staat uitgebreid stil bij haar 60-jarig bestaan. Het diamanten jubileum wordt benut om de waarden en de bereikte resultaten van het bondgenootschap via campagnes bij het publiek onder de aandacht te brengen. In de metro in Washington bijvoorbeeld, wordt de Afghanistan-missie uitgelicht door een fotocampagne, waaronder één van een Nederlandse defensiefotograaf. Hij legde in de provincie Uruzgan vast hoe een gezin tijdens een overstroming met een helikopter wordt gered.