Gemeente Beverwijk


Stagiaires onderzoeken sportdeelname jongeren in gemeente Beverwijk

Erwin Schavemaker (21) en Tjeerd Meijer (20) doen in opdracht van de gemeente Beverwijk onderzoek naar de sportdeelname van jongeren in de gemeente. De jongens lopen stage bij de gemeente in het kader van hun studie 'sport, management en ondernemen' aan de Hogeschool van Amsterdam. Beiden zitten in de talentgroup, een excellentieprogramma voor de beste 16 studenten van elk leerjaar.

Rond 6 april 2009 krijgen jongeren tussen de 12 en 20 jaar die woonachtig in de gemeente Beverwijk zijn een persoonlijke brief thuisgestuurd. Bij de brief zit een enquête met een antwoordenvelop. Basisschoolkinderen tussen 6 en 12 jaar ontvangen rond 14 april via school een brief voor de ouders/verzorgers met daarbij dezelfde enquête. Deze vullen de kinderen samen met hun ouders in. Deze kunnen zij dan weer inleveren bij hun leerkracht. Onder de deelnemende basisscholen wordt gekeken welke school relatief het sportiefst is. Deze krijgt een sportieve beloning die in overleg met de school wordt samengesteld. Onder de jongeren die de brief thuisgestuurd krijgen en retour sturen worden twintig Nationale Sportcheques ter waarde van ¤ 20,- verloot.

De gemeente Beverwijk is bezig met het uitvoeren van de sportagenda uit de sportnota 'Beverwijk vitaal en sportief'. Eén onderdeel hiervan is het doen van een onderzoek naar sportdeelname in Beverwijk onder jongeren en binnen de doelgroepen 20-55 jaar en 55+. Met de uitkomsten van het onderzoek wil de gemeente beter vraag en behoeften afstemmen op het terrein van sport en bewegen.