Provincie Noord-Holland

Datum

3-4-2009

Onderwerp

Meer samenwerking bezoekerscentra Laag Holland

J.E.C. Duin

Bezoekerscentra in het Nationaal Landschap Laag Holland gaan meer samenwerken. Door de activiteiten beter op elkaar af te stemmen en meer gezamenlijk op te trekken, willen de bezoekerscentra het bijzondere landschap beter en meer integraal onder de aandacht brengen van het grote publiek. De centra denken onder andere aan een toeristische route onder de noemer Ronde van Laag Holland.

Laag Holland, het gebied tussen Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn, kreeg in 2006 de status van Nationaal Landschap. Nederland telt twintig Nationale Landschappen. De overheid wil deze landschappen beschermen tegen de oprukkende verstedelijking, zodat we er ook in de toekomst nog van kunnen genieten. Laag Holland wordt vooral geroemd om het zeer open landschap, het geometrische inrichtingspatroon van de droogmakerijen en de strokenverkaveling. Dit deel van Noord-Holland komt het meest overeen met het beeld dat in binnen- en vooral het buitenland van Holland bestaat.

Focus
Laag Holland telt diverse bezoekerscentra. Een aantal organisaties in het gebied, waaronder Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten, hebben het initiatief genomen om de activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Het is de bedoeling dat de afzonderlijke bezoekerscentra naast hun focus op een bepaald onderwerp, zoals cultuurhistorie ( museum Schermermolens) of weidevogels (Ilperveld), overkoepelend ook het Nationaal Landschap Laag Holland promoten. Zo wordt het gebied voor bezoekers meer interessant en kunnen de centra elkaar versterken. De samenwerking richt zich in eerste instantie op de bezoekerscentra Ilperveld, Poelboerderij, Twiske, Schermermolens en Stadshoeve, maar kan in de toekomst worden uitgebreid.

Gezamenlijke activiteiten
De bezoekerscentra willen ook een aantal gezamenlijke activiteiten opzetten, zoals een gezamenlijke folder met een kaart van het gebied en praktische gegevens. De initiatiefnemers denken ook aan een Ronde van Laag Holland, waarbij toeristen kunnen fietsen, varen en wandelen langs allerlei bezienswaardigheden en kunnen overnachten bij de boer.

De provincie Noord-Holland, trekker van het Nationaal Landschap, heeft enthousiast gereageerd en is bereid de plannen te financieren en te coördineren.