Stadsdeel Amsterdam-Noord

Zuideinde officieel geopend

Dinsdag 31 maart 2009 opende Harm-Jan van Schaik, portefeuillehouder van o.a. Verkeer en Vervoer en Openbare Ruimte, het vernieuwde Zuideinde.

Dit gebeurde samen met vertegenwoordigers van de ANWB, buurtbewoners en kinderen van de Krijtmolen. " Ik ben heel tevreden met de nieuwe, veiliger inrichting van het Zuideinde. Het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen heeft voor mij immers hoge prioriteit. Bij de Twiskeschool, de Satelliet en de Weidevogel zijn eerder al allerlei maatregelen genomen of in gang gezet om de verkeerssituatie te verbeteren. Veilige schoolroutes, met aandacht voor de verschillende soorten weggebruikers, waaronder kinderen, zijn essentieel. Door de led-verlichting bij het zebrapad op het Zuideinde en de plaatsing van twee borden die de snelheid aangeven kunnen ook de leerlingen van de Krijtmolen en de Bonkelaar veiliger van huis naar school reizen en andersom." aldus Harm-Jan van Schaik.

Zuideinde opening

Foto van Emiel van Lint

Herinrichting Zuideinde

In augustus 2007 startte het stadsdeel samen met Waternet met de werkzaamheden aan het Zuideinde. Eerst vernieuwde Waternet de riolering. Per gedeelte kwam er een tijdelijke verharding. Daarna begon het stadsdeel met de herinrichting van het Zuideinde.

ANWB Kind Verkeersveilig

De ANWB bestond in 2008 125 jaar. In dit jubileumjaar hield de ANWB een grote campagne getiteld "Kind Verkeersveilig". Kinderen, ouders en leraren konden verkeersonveilige plekken aanmelden. Vervolgens kozen ANWB-leden in elke provincie een verkeersonveilige plek. Zuideinde werd in mei 2008 de "winnaar" van de provincie Noord-Holland.

Overleg met bewoners en ANWB

In augustus 2008 was er een overleg samen met bewoners, de ANWB en het stadsdeel om de maatregelen te bespreken. De maatregelen die het stadsdeel in de planning had werden met een paar kleine aanpassingen, door de betrokken partijen goedgekeurd.

Maatregelen om de snelheid te remmen


* Wegversmallingen.
Op drie plekken kwam een wegversmalling. Twee daarvan zijn gecombineerd met de bushaltes. Bij een wegversmalling geeft het verkeer voorrang aan het tegemoetkomende verkeer. Borden geven de voorrang aan.

* Fietssuggestiestroken
Aan beide zijden van de weg kwamen fietsstroken in rood asfalt (fietssuggestiestroken). Daardoor lijkt de weg smaller en dat heeft een snelheidsremmend effect. Een kant van de weg krijgt binnenkort nog een nieuwe laag.

* Voetgangersoversteek
Ter hoogte van de voormalige Zuiderschool aan het Zuideinde 369 kwamen een zebrapad, een wegversmalling en een bushalte. Zo werd oversteken veiliger. In het wegdek zit led-verlichting die oplicht als een automobilist het zebrapad nadert.

* Borden met snelheid
Langs het Zuideinde zijn twee matrixborden gekomen. Deze geven de snelheid aan waarmee de auto's langsrijden. Zo worden automobilisten erop gewezen als zij te hard (meer dan 50 km per uur) rijden. Ook wordt geregistreerd hoe hard en op welk tijdstip er te hard wordt gereden. Deze registratie kan de politie helpen om meer of minder op die plek te handhaven.