Sociaal en Cultureel Planbureau

SCP

publicatie:

TBO/eu en TBO/nl

auteur(s)Carlijn Kamphuis, Remko van den Dool, Andries van den Broek, Ineke Stoop, Patty Adelaar, Jos de Haan

publicatiedatum03/04/2009

sleutelwoordentijdsbesteding, onderzoeksmethoden
prijs¤ 14,00
aantal pagina's67
isbn/issn/anders9789037704235
reeksSCP-special 31

Sinds 1975 wordt om de vijf jaar het Nederlandse Tijdbestedingsonderzoek (TBO) gehouden, waarvan de methoden over de tijd heen vrijwel ongewijzigd zijn gebleven: circa 2000 respondenten houden in de eerste of tweede week van oktober een week lang een tijdbestedingsdagboek bij, waarin zij aan de hand van een codelijst voor elk kwartier een hoofdactiviteit en, eventueel, een gelijktijdig uitgevoerde tweede activiteit noteren. Omdat er zowel voor- als nadelen kleven aan deze Nederlandse methode van tijdbestedingsonderzoek, zijn in 2005/2006 twee TBO's te houden: één uitgevoerd volgens de gebruikelijke, Nederlandse methode (TBO/nl) en één gebaseerd op een nieuwere, Europese methode van tijdbestedingsonderzoek (TBO/eu). In dit rapport staan de verschillen tussen TBO/nl en TBO/eu centraal: verschillen in methoden, verschillen in resultaten en verschillen op kwaliteitskenmerken. Op deze manier wordt bekeken in hoeverre een verandering van methode tot veranderingen in resultaten leidt en of er verschillen zijn in datakwaliteit tussen beide methoden. Van deze publicatie is het volgende PDF-bestand beschikbaar: TBO EU en TBO NL (PDF 763 kB)

NB: Na downloaden is alleen enkelvoudig afdrukken voor persoonlijk gebruik toegestaan. Doorsturen of vermenigvuldiging van het bestand alleen met toestemming van het SCP. U kunt deze publicatie ook - tegen betaling - als boek bestellen door onderstaand formulier in te vullen. Vervolgens wordt u gevraagd elektronisch te betalen: via Ideal, Visa of Mastercard. Mocht u niet elektronisch kunnen betalen: het boek is dan uitsluitend verkrijgbaar via de boekhandel.