Gemeente Waterland

02 april 2009

Verkeershinder Broek in Waterland

Werkzaamheden Keerngouw, Broek in Waterland

Vanwege werkzaamheden aan de Keerngouw te Broek in Waterland is het gedeelte tussen Nieuwland en Kerkplein gestremd voor al het verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld via de Dorpsstraat en Havenrak. Het eenrichtingsverkeer in deze straten is daarom tijdelijk opgeheven. De verwachting is dat de werkzaamheden duren tot en met 3 april 2009.

Filmopnames Zuideinde, Broek in Waterland

Zaterdag 4 april 2009 worden er filmopnames gemaakt in verschillende woningen aan het Zuideinde te Broek in Waterland. Hiervoor moeten enkele parkeerplaatsen op de hoek Dr. C. Bakkerstraat - Zuideinde worden vrijgehouden.

---