Breng burgers Afghanistan niet in gevaar met troepenuitbreiding

02/04/2009 16:43

Oxfam Novib

EMBARGO TOT 00.01 VRIJDAG 3 APRIL 2009

Hulporganisaties: breng burgers Afghanistan niet in gevaar met troepenuitbreiding.

Den Haag, 3 april 2009. De geplande troepenuitbreiding in Afghanistan kan leiden tot een toename van het aantal Afghaanse burgerslachtoffers, wanneer de internationale troepenmacht niet de veiligheid van burgers voorop stelt, zeggen 11 internationale hulporganisaties.

Terwijl de NAVO vandaag haar 60e verjaardag viert, komen de hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib, ActionAid, CARE Afghanistan en Save the Children, vandaag met een kritisch rapport 'Caught in the Conflict'. Daarin staat dat de NAVO en andere internationale partijen hun militaire operaties in Afghanistan op een andere manier moeten gaan uitvoeren, om zo burgerslachtoffers te voorkomen.

In 2008 vielen er 2.100 burgerslachtoffers, een toename van 30 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Hoewel militanten verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de dodelijke slachtoffers, maken de hulporganisaties zich ernstige zorgen over de doden die vielen door luchtaanvallen van pro-regeringstroepen, een aantal dat met 70 procent steeg tot 552.

Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib: "De bescherming van de Afghaanse bevolking moet voorop staan, anders zal de troepenuitbreiding niet leiden tot meer veiligheid en stabiliteit."

"De troepen in Afghanistan gebruiken nog steeds buitensporig geweld bij hun operaties. Daarbij vallen burgerslachtoffers en worden huizen, land en eigendommen van Afghanen beschadigd. Dit leidt tot woede, angst en weerzin onder Afghanen, en het tast de steun onder het volk voor de internationale aanwezigheid steeds verder aan."

De hulporganisaties vragen de NAVO en andere troepenmachten in Afghanistan om veel meer te doen om het aantal burgerslachtoffers te verminderen, bijvoorbeeld door strengere regels voor luchtaanvallen, het nalaten van buitensporig geweld tijdens nachtoperaties, en een strikt toezicht op de operaties van de Special Forces.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er geen goed systeem is voor onderzoek en compensatie van Afghaanse burgers, die verhaal willen halen na incidenten waarbij mensen het leven hebben verloren, gewond zijn geraakt, of wiens eigendom is beschadigd door militaire operaties. De organisaties roepen op tot een eenduidig landelijk systeem, waarin dit geregeld wordt. Dit systeem moet goed toegankelijk zijn voor de Afghaanse burgers. Verder moet het mogelijk worden dat er degelijk onderzoek hiernaar wordt gedaan, diegene die verantwoordelijk zijn ter verantwoording worden geroepen en compensatie beschikbaar komt.

De hulporganisaties waarschuwen voor de gevolgen van twee nieuwe initiatieven ter verdediging van gemeenschappen en voor de bewapening van stammen. Het Afghan Social Outreach Programme (ASOP) en de Afghan Public Protection Forces (APPF) - zetten de levens van Afghanen op het spel. In ASOP worden districtsraden opgezet waarvan verwacht wordt dat zij informatie leveren over activiteiten van militanten. In de APPF worden locale milities opgezet en bewapend.

Farah Karimi: "Nu al worden elke vier dagen gemiddeld drie Afghanen geëxecuteerd door opstandelingen, omdat zij banden met de overheid hebben. De bevolking wordt door deze initiatieven alleen maar verder in gevaar gebracht. Wat nodig is, i een hervorming van het veiligheidsapparaat en het bestuur. Deze programma's leiden daar alleen maar van af."

De hulporganisaties roepen op tot een afgelasting van OPPF en een opschorting en herziening van ASOP.

Het rapport waarschuwt verder voor het vervagen van onderscheid tussen hulpverleners en soldaten. Militairen voeren uitgebreide humanitaire en andere hulpprogramma's uit, waarbij ze regelmatig gebruik maken van ongemarkeerde witte voortuigen, die gewoonlijk alleen door de VN en hulporganisaties gebruikt worden. Dit ondermijnt de lokale perceptie van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van hulporganisaties en vergroot de risico's voor hulpverleners. Daardoor wordt het gebied waarin zij veilig kunnen werken steeds kleiner.

Veel meer aandacht en geld zouden moeten gaan naar humanitaire en ontwikkelingsactiviteiten van particuliere organisaties, in plaats van de enorme bestedingen aan de Provinciale Wederopbouwteams, die door militairen worden geleid. De jaarlijkse begroting van de VS-teams - meer dan 200 miljoen dollar - is hoger dan de nationale begroting van Afghanistan voor gezondheidszorg en onderwijs.

"Een militaire benadering kan geen vrede en stabiliteit brengen in Afghanistan," zegt Farah Karimi. "En de aanpak tot nu toe is hopeloos versnipperd. Afghanistan heeft een alomvattende, lange termijn strategie nodig, met meer steun voor plattelandsontwikkeling, verbetering van het bestuur en maatregelen om de effectiviteit van de hulp te verbeteren. Er moet ook veel meer prioriteit gegeven worden aan de ernstige humanitaire noden in het land."

Einde bericht

http://www.oxfamnovib.nl