Gemeente Enschede

Studenten adviseren gemeente over werkgelegenheid

De gemeente Enschede wil graag meer hoger opgeleiden aantrekken en behouden voor de arbeidsmarkt. Studenten zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Toch blijkt dat studenten de Twentse werkgevers onvoldoende kennen. Onder meer om deze reden vertrekken veel studenten na het afronden van hun studie uit de regio. De werkgroep Enschede Werkstad overhandigt vrijdag 3 april een advies aan de wethouders Helder en Koomen. Dit advies is erop gericht het contact tussen werkgevers en studenten te verbeteren. Bij de overhandiging zijn ook diverse werkgeversorganisaties aanwezig.

Het advies wordt vrijdag aangeboden door de werkgroep Enschede Werkstad. Deze werkgroep is door de gemeente in het leven geroepen met de bedoeling om studenten meer te betrekken bij het onderwerp: hoe kunnen we afgestudeerden in Enschede behouden voor de lokale arbeidsmarkt? Deze werkgroep heeft goed geluisterd naar studenten en werkgeversorganisaties. Studenten geven aan dat het beter in beeld brengen van Twentse werkgevers al tijdens de studie moet beginnen. Dit zou volgens hen prima vorm kunnen krijgen door bijvoorbeeld interessante stages en afstudeeropdrachten. Deze en andere mogelijkheden zijn ondermeer opgenomen in het advies. Een interessante koppeling tussen Twentse werkgevers enerzijds, en Twentse studenten, anderzijds. Tijdens de Jeugd-4-daagse in mei worden de eerste resultaten gepresenteerd.

Geplaatst: 02 april 2009.

2 april 2009