Gemeente Delfzijl

âDe Nederlandse taal verbindt ons allemaalâ van start in gemeente Delfzijl

De gemeente Delfzijl werkt samen met het Noorderpoort en de Stichting Inburgering & Integratie (Si!) om iedereen in de gemeente te helpen met zijn of haar Nederlandse taal. Hiervoor starten de drie organisaties een wervingscampagne die aansluit op de landelijke campagne âDe Nederlandse taal verbindt ons allemaalâ van Postbus 51.

De campagne gebruikt hiervoor boemerangkaarten, posters en voorlichting bij verschillende verenigingen. Wethouder Meindert Joostens en wethouder Thea van der Veen doen de aftrap van de campagne op 3 april in de Raadszaal van het gemeentehuis.

Â

Wethouder Meindert Joostens: âDoor aansluiting te zoeken bij de landelijke campagne en lokaal in te zetten op persoonlijke ontmoetingen proberen wij zoveel mogelijk mensen een aanbod te doen om zijn of haar Nederlandse taal te verbeteren. Maar belangrijker is dat door de samenwerking met het Noorderpoort en Si! wij meer mensen op maat kunnen helpen. Als de cursus van de ene organisatie niet bij je past, zijn er vast mogelijkheden bij de andere. Als er niets passends is, gaan we kijken of we iets op maat kunnen maken.â

Â

Laaggeletterden en mensen met een buitenlandse achtergrond

Iedereen die wil werken aan zijn of haar Nederlandse taal kan zich aanmelden. Toch zetten de samenwerkende partijen vooral in op laaggeletterden en mensen met een buitenlandse afkomst. Het niveau van je Nederlandse taal bepaalt je maatschappelijke positie. Want het goed kunnen gebruiken van de Nederlandse taal bepaalt onder andere of je goed kunt overleggen op de school van je kinderen, of je een opleiding kunt doen en of je gemakkelijk werk kunt krijgen. Daarom is het belangrijk dat als mensen hun Nederlandse taal willen verbeteren, zij de kans ook krijgen.

Â

De belangrijkste drijfveer voor de campagne zijn de vele mogelijkheden die de gemeente Delfzijl heeft voor het werken aan de Nederlandse taal. Zo zijn er cursussen voor laaggeletterden en inburgeraars. Het Noorderpoort en Si! organiseren de cursussen en activiteiten bij u in de buurt. De campagne zet ook in op het vinden van vrijwilligers. Een vrijwilliger begeleidt iemand individueel of in een groep met het oefenen van de Nederlandse taal en het (verder) kennismaken met de Nederlandse cultuur.