Gemeente Heerenveen


---


---

Gratis GFT-compost: wat goed is, komt weet terug

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 april kunnen inwoners van de gemeente Heerenveen tijdens openingstijden bij de gemeentewerf gratis compost ophalen. Prima compost voor uw bloemen en planten. Overtuig uzelf en maak kennis met het product van het gescheiden houden van gft-afval!

Deze gft-compost is een uitstekende natuurlijke meststof waarmee uw tuin pas echt tot bloei komt. Let maar eens op deze zomer!

Gratis compost
Om een ieder te overtuigen van het prachtige resultaat van de inspanningen van het scheiden van gft-afval, biedt de gemeente Heerenveen een beperkte hoeveelheid compost gratis aan. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 april kunnen inwoners van de gemeente Heerenveen tijdens openingstijden bij de gemeentewerf gratis compost ophalen. Per voertuig mogen maximaal twee kruiwagens worden meegenomen. Hoewel er een flinke berg compost zal liggen, geldt het motto: "op is op".
Afvalscheiding: goede zaak!
Ondanks het feit dat in Fryslân jaarlijks al 75.000.000 kg gft-afval gescheiden wordt ingezameld, bestaat het restafval in de huisvuilcontainers nog steeds voor ongeveer 30% uit gft-afval. Dat is zonde, want ook hiervan had dus prima compost gemaakt kunnen worden. Bovendien moet restafval tegen veel hogere kosten worden verbrand of gestort dan gescheiden gft-afval. Afvalscheiding is en blijft dus een goede zaak, uw tuin levert deze zomer het bewijs! Deze actie is een initiatief van Omrin, Orgaworld en de gemeente Heerenveen.


---