Gemeente Bussum

Extra toezicht in Bussumse horeca

Vanaf 3 april zet de gemeente eigen toezichthouders BOAs (Buitengewone opsporingsambtenaren) in, ter aanvulling op het al stevige toezicht van de politie in en om de horeca.

Rotzooi, vernielingen en lawaai

Het leeuwendeel van de bezoekers van de Bussumse horeca op vrijdag- en zaterdagavond wil gewoon gezellig uitgaan. Slechts en heel klein aantal vindt in het horecabezoek aanleiding om rotzooi te schoppen, op weg naar de kroeg autospiegels of straatmeubilair te vernielen of door het maken van lawaai omwonenden uit de slaap te houden.

Surveilleren

De BOAs zullen op vrijdag en zaterdag in de late avond en nacht op de fiets surveilleren, met name op de aan- en afvoerroutes en mogelijke indrinkplekken van de horecagebieden. Zij zullen in nauw contact staan met de politie en als extra ogen en oren in het toezicht rond de horeca fungeren. Gemeente en politie beogen met deze extra inzet overlast en vernielingen vooral te voorkomen. Als er toch iets gebeurt is het de bedoeling de daders te achterhalen en hen (of hun ouders) de rekening te presenteren.

Uitgaan veiliger en leuker

De inzet maakt deel uit van het gezamenlijk voornemen van gemeente, politie en horeca-ondernemers het uitgaan in Bussum voor de echte bezoeker veiliger en leuker te maken.Tegelijkertijd wordt hiermee de overlast te verminderd. In dat verband zijn de gemeente en horeca-ondernemers plannen aan het voorbereiden herkenbare mobiele portiers in de horecagebieden in te zetten.

De mensen controleren niet alleen voor de deur maar patrouilleren ook op straat.