Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard


Boezem' en KNMI-klimaattentoonstelling

Seizoensopening poldermuseum `gemaal de Hooge Boezem' en KNMI-klimaattentoonstelling

PERSBERICHT

Op vrijdag 3 april om 17.00 uur is de officiële seizoensopening van het poldermuseum/bezoekerscentrum in het gemaal De Hooge Boezem in Haastrecht. De heer Hans Oosters, dijkgraaf van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), opent dan de tentoonstelling van het KNMI `Klimaat en Klimaatverandering'.

Voorafgaand wordt in het verenigingsgebouw `De Grote Haven'- Grote Haven 40 te Haastrecht - de introductiefilm van het rapport `Tweede Deltacommissie' van oud-minister Cees Veerman vertoond en zal de dijkgraaf zijn toekomstvisie geven.

KNMI-klimaatexpositie

De expositie brengt de oorzaken van de klimaatverandering in beeld en schetst de laatste scenario's van de verwachte klimaatveranderingen in deze eeuw. Uitgangspunt zijn de nieuwste klimaatrapporten van het IPCC, het `Intergovernmental Panel on Climate Change'. Ook wordt aandacht besteed aan de zeespiegelstijging, El Ninõ, de ozonlaag en het waarnemen van het klimaat met satellieten. Daarnaast is een paneel gewijd aan de rijke historie van het KNMI en zijn oprichter, de meteoroloog Buys Ballot.

De expositie wordt aangevuld met een extra paneel van het hoogheemraadschap. Dit paneel geeft de gevolgen van de klimaatverandering voor het gebied van HHSK weer, met als trefwoorden Waterveiligheid, Wateroverlast en Zoetwatervoorziening.

De tentoonstelling is te bezichtigen van 4 april t/m 4 juli, openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur, Poldermuseum, Hoogstraat 31 te Haastrecht. Groepsontvangst op afspraak. Het museum verwacht grote belangstelling van zowel scholen als groepen gezien de grote aandacht die het veranderende klimaat alom trekt.