Gemeente Geldermalsen

Nordic Walking voor wethouder Doeland

Wethouder Joop Doeland van de gemeente Geldermalsen is een sportief iemand die in zijn vrije tijd graag een rondje mag hardlopen. Op vrijdag 3 april a.s. kan hij een keer ontdekken hoe hem Nordic Walking bevalt.

Op 4 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen toestemming verleend aan de Christelijke Wandelsportvereniging Prinses Marijke voor het ontwikkelen en bewegwijzeren van een aantal routes voor Nordic Walking. Tegelijkertijd is hiervoor een financiële bijdrage van maximaal 7.500,-- toegezegd.

De wandelsportvereniging is aan de slag gegaan en heeft onlangs het werk afgerond. De officiële ingebruikneming is dus op vrijdag 3 april a.s. Om 15.30 uur wordt er verzameld in het verenigingsgebouw van Prinses Marijke aan de Kostverlorenkade. Vandaar wordt vertrokken naar het NS-station Geldermalsen waar wethouder Doeland zal aantonen (of niet?) ook met twee stokken heel goed uit de voeten te kunnen.

Meer informatie: W.s.w. Prinses Marijke Geldermalsen. Zie website www.cwsvprinsesmarijke.nl