Gemeente Sittard-Geleen


PERSBERICHT

Studenten Hogeschool Zuyd maken veiligheidsanalyse Geleen

Sittard-Geleen, 4 december 2008 - Op zateerdag 6 december gaan studenten van de Hogeschool Zuyd (studierichting Veiligheidskunde) in het centrum van Geleen enquêtes afnemen onder uitgaanspubliek, omwonenden van het uitgaanscentrum en horeca-ondernemers. Dit is een onderdeel van een veiligheidsanalyse die wordt opgesteld over het centrum van Geleen. De veiligheidsanalyse wordt gemaakt op basis van de resultaten van de enquêtes (de subjectieve veiligheidsbeleving van ondernemers, omwonenden en bezoekers) aangevuld met de objectieve aangifte- en incidentcijfers van de politie. Op basis hiervan wordt dan een plan van aanpak gemaakt om de veiligheid en aantrekkelijkheid van het stapcentrum van Geleen te vergroten. We verwachten dat de studenten van Hogeschool Zuyd medio februari hun analyse zullen presenteren.

De studenten van de Hogeschool gaan de enquêtes op zaterdag 6 december tussen 20.30 en 23.30 uur afnemen onder de bezoekers van de horeca in het centrum van Geleen. De horecaondernemers en de omwonenden van het centrum worden in de loop van de maanden december en januari ook ondervraagd.

Gemeente Sittard-Geleen, politie Geleen, Openbaar Ministerie, het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Zuid-Limburg en Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Sittard Geleen Born en de horecaondernemers in het centrum van Geleen, werken sinds 30 juni 2008 samen om het uitgaan in Geleen Centrum te verbeteren. Hiervoor zetten deze partijen het instrument 'Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan' in.

De deelnemende partijen hebben binnen dit project vijf speerpunten geformuleerd: samenwerken, promotie, verbeteren openbare ruimte, evenementen organiseren en veiligheid. In de Kwaliteitsmeter wordt onder meer beschreven op welke manier de partijen gaan samenwerken, welke maatregelen men gaat nemen en hoe die uitgevoerd worden. Hierbij valt te denken aan maatregelen op het gebied van toezichthouden, stellen van huisregels door ondernemers, voorzieningen in de openbare ruimte, verlichting, verkeersafhandeling, enz.

Uitgaansgebieden zijn vaak de visitekaartjes van een stad of gemeente. Als daar een prettige sfeer heerst en de veiligheid voor iedereen gegarandeerd kan worden, dan heeft dat een positieve uitwerking op de hele regio. In de praktijk blijkt dit een te zware taak en verantwoordelijkheid om aan één partij over te laten, zoals de politie of de horecaondernemers. Daar is een structurele samenwerking voor nodig van alle betrokken partijen, welke zij nu samen zijn aangegaan.
Gemeente Sittard-Geleen