GroenLinks

GroenLinks presenteert programma en kandidaten voor Europese verkiezingen

Op zaterdag 6 december van 14:00 tot 15:00 uur worden op het landelijk bureau van GroenLinks het concept verkiezingsprogramma en het advies van de kandidatencommissie gepresenteerd. Eerst geeft de voorzitter van de programmacommissie, oud-Kamerlid Arie van den Brand, een toelichting op de keuzes die gemaakt zijn voor het programma. Daarna presenteert voorzitter van de kandidatencommissie, Flora van Egdom, de advieslijst van EU-kandidaten. Ook zal dan bekend worden welke kandidaten het tegen elkaar op zullen nemen in de strijd om het lijsttrekkersschap.

Tussen 12 januari en 2 februari 2009 bepalen de GroenLinks-leden via een referendum wie de lijsttrekker wordt voor de Europese verkiezingen. Half januari wordt een landelijk debat georganiseerd waarin de kandidaat-lijsttrekkers zich presenteren, ook organiseren diverse afdelingen debatten of bijeenkomsten waarop kandidaten zichzelf kunnen presenteren. Op 7 maart 2009 kiezen de leden op het verkiezingscongres de rest van de lijst en stellen ze het verkiezingsprogramma vast.

Wat: presentatie concept verkiezingsprogramma en kandidatenadvies

Wie: Arie van den Brand, voorzitter programmacommissie en Flora van Egdom, voorzitter kandidatencommissie

Waar: Landelijk Bureau GroenLinks, Oudegracht 312, Utrecht

Wanneer: zaterdag 6 december

Hoe laat: 14:00 tot 15:00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Arno Bonte Hoofd Communicatie GroenLinks 06-24759207