Debat over de Piersonrellen in Nijmegen, 1981


Debat georganiseerd door de historische vereniging Numaga

NIJMEGEN, 20081114 -- In februari 1981 vonden in Nijmegen grootscheepse rellen plaats rond de Piersonstraat. De gemeente Nijmegen had besloten een tiental woningen te slopen om ter plekke een parkeergarage te bouwen. Het verzet van krakers, studenten en binnenstadbewoners tegen deze plannen escaleerde op 23 februari 1981, toen ME en militairen met harde hand de krakers en hun sympathisanten uit de Piersonstraat en omliggende straten verjoegen. Het leek wel oorlog in Nijmegen.

Bij gelegenheid van de aanbieding van het Numaga Jaarboek 2008 - thema: `Onrust in de stad' - organiseert de historische vereniging Numaga in samenwerking met LUX een debat over de Piersonrellen. Eric Duivenvoorden houdt een inleiding over de geschiedenis van de kraakbeweging. Onder leiding van Paul Voestermans discussiëren vervolgens Ad Lansink (destijds fractievoorzitter CDA Nijmegen), Jacques Thielen (destijds actievoerder, later wethouder voor de PvdA), Wieneke Weusten (destijds raadslid voor de SP) en Eric Duivenvoorden over deze woelige dagen. Stond de rechtsorde op het spel? Moest de `macht van de straat' gebroken worden? Of waren de rellen vooral het gevolg van rommelige politieke besluitvorming en onverstandige rechtlijnigheid?

Debat in LUX, Mariënburg 38-39, Nijmegen, zaterdag 6 december 2008, 10.00-12.15 uur, gratis toegang.

Historische Vereniging Numaga