Gemeente Apeldoorn

Agenda

collegeleden

Een overzicht van activiteiten, zaterdag 6 december t/m zondag14 december

|

|           |                        |
|Zondag 7 december  |                        |
|           |                        |
|18.00 uur      |Wethouder J. Reitsma-Buitenweg neemt het eerste |
|           |exemplaar in ontvangst van het boekje "50 jaar |
|           |LionsClub Apeldoorn", uitgebracht ter      |
|           |gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de  |
|           |Lionsclub.                   |
|           |Plaats: De Keizerskroon, Koningstraat 7 in   |
|           |Apeldoorn.                   |
|           |                        |
|Dinsdag 9 december  |                        |
|           |                        |
|16.00 uur      |Wethouder J. Reitsma-Buitenweg onthult het   |
|           |bouwbord van het CPO-project (Collectief    |
|           |Particulier Opdrachtgeverschap) aan de Hezeweg |
|           |ter gelegenheid van de start van de bouw.    |
|           |Plaats: Start bij Café Dug Out, Hezeweg 37 in  |
|           |Apeldoorn.                   |
|           |                        |
|16.00 uur      |Wethouder P. Blokhuis neemt het eerste exemplaar|
|           |in ontvangst van het boek "Weerspiegelingen",  |
|           |uitgebracht ter gelegenheid van de ingebruikname|
|           |van Omnizorg Apeldoorn.             |
|           |Plaats: Omniplaza / Omnizorg, Stationsstraat 30 |
|           |in Apeldoorn.                  |
|           |                        |
|16.30 uur      |Wethouder P. Blokhuis en wethouder J.C.G. Wegman|
|           |nemen deel aan de gespreksronden van de     |
|           |bijeenkomst "Boeien en binden, van school naar |
|           |werk in de regio", georganiseerd door de    |
|           |LionsClub Apeldoorn ter gelegenheid van haar  |
|           |50-jarig jubileum.               |
|           |Plaats: ROC Aventus, Laan van Mensenrechten in |
|           |Apeldoorn.                   |
|           |                        |
|19.30 uur      |Wethouder J. Reitsma-Buitenweg spreekt het   |
|           |welkomstwoord tijdens het publieksdebat     |
|           |"Herbestemming van leegkomende kerkgebouwen".  |
|           |Plaats: Mariakerk, Stationsstraat in Apeldoorn. |
|           |                        |
|Donderdag 11 december|                        |
|           |                        |
|18.30 uur      |Wethouder J. Reitsma-Buitenweg ondertekent samen|
|           |met de heer A. van Leeuwen, directeur SIR-55 en |
|           |de heren F. van Vliet en G. Steenberg,     |
|           |bestuursleden Ons Waterloo de          |
|           |samenwerkings-overeenkomst en het koopcontract |
|           |van het CPO-project Waterloseweg.        |
|           |Plaats: Stadhuis, Marktplein 1 in Apeldoorn.  |
|           |                        |
|18.45 uur      |Burgemeester mr. G.J. de Graaf ontsteekt op   |
|           |verzoek van de                 |
|           |LionsClub het eerste kerstlichtje in de vijftien|
|           |meter hoge                   |
|           |kerstboom, op het balkon van het raadhuis. De  |
|           |opbrengst wordt                 |
|           |net als vorig jaar geschonken aan de Stichting |
|           |'kLEEF.                     |
|           |Plaats: Raadhuisplein in Apeldoorn.       |
|Vrijdag 12 december |                        |
|           |                        |
|10.30 uur      |Wethouder P. Blokhuis verricht de officiële   |
|           |opening van Het Schakelpunt. De start van de  |
|           |bijeenkomst is om 10.00 uur.          |
|           |Plaats: Stadhuis, Marktplein 1 in Apeldoorn.  |
|           |                        |
|14.00 uur      |Wethouder P. Blokhuis verricht de opening van  |
|           |het kunstproject Art Blanche.."Gek op kunst".  |
|           |Art Blanche is een project voor en door mensen |
|           |binnen de psychiatrie van GGNet.        |
|           |Plaats: Henri Dunantlaan 6 in Apeldoorn.    |
|           |                        |
|15.00 uur      |Wethouder R.T. Metz reikt speldjes uit tijdens |
|           |de jaarlijkse                  |
|           |Speldjesregen, in het kader de landelijke actie |
|           |'Nederland Schoon'.               |
|           |Verschillende gemeenten in Nederland bedanken  |
|           |hiermee                     |
|           |inwoners die zich vrijwillig inzetten voor het |
|           |schoonhouden van                |
|           |hun leefomgeving.                |
|           |Plaats: Stadhuis, Marktplein 1 in Apeldoorn.  |
|           |                        |
|17.30 uur      |Wethouder F. A. Spoelstra feliciteert Schaakstad|
|           |Apeldoorn met haar 100-jarig jubileum.     |
|           |Plaats: De Wilde Pieters, Hoofdstraat 175 in  |
|           |Apeldoorn.                   |
|           |                        |
|Zaterdag 13 december |                        |
|           |                        |
|15.00 uur      |Wethouder J. Reitsma-Buitenweg spreekt ter   |
|           |gelegenheid van het hoogste punt dok Zuid    |
|           |tijdens het wijkfeest voor alle inwoners van  |
|           |stadsdeel Zuid West. Behalve de verkiezing van |
|           |het nieuwe logo, kunnen bewoners zien wat er is |
|           |bereikt tot nu toe en welke plannen op korte en |
|           |langere termijn nog op stapel staan. Ook zijn er|
|17.00 uur      |vele kinderactiviteiten zoals een        |
|           |trommelworkshop en kerstversieringen maken.   |
|           |Wethouder M.M. Boddeke sluit om 17.00 uur deze |
|           |feestelijke dag af.               |
|           |Plaats: Tent aan de Maasstraat bij bouwterrein |
|           |dok Zuid.                    |
|           |                        |

---- --