Provincie Utrecht

Afsluiting gedeelte Doornseweg (N227) in Leusden

28-11-2008 -

Zaterdag 6 december:

Op zaterdag 6 december 2008 is een gedeelte van de Doornseweg (N227) in Leusden afgesloten voor het doorgaande verkeer, van 08:00 uur 's ochtends tot 20:00 uur 's avonds. Het gaat om het gedeelte ter hoogte van het nieuwe ecoduct Treeker Wissel*, tussen de Kolonel H. L. van Royenweg en de Zeisterweg. De afsluiting is nodig om de zijkanten van het ecoduct te kunnen aanbrengen.

De bouw van het ecoduct in de N227 is bijna gereed. Begin november is de N227 ter plaatse weer opengesteld voor het verkeer en de tijdelijke bypass is verwijderd. De laatste klussen op, onder en in de buurt van het ecoduct geven geen hinder voor het verkeer. Alleen voor het aanbrengen van de zijwanden boven de weg is het noodzakelijk om de weg gedurende één dag af te sluiten.

Omleidingsroutes op 6 december
Op zaterdag 6 december tussen 08:00 en 20:00 uur is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de N227 tussen de Kolonel H.L. van Royenweg en de Zeisterweg.
Het verkeer wordt als volgt omgeleid:

* Verkeer uit Amersfoort richting Maarn/Doorn wordt omgeleid via de N224. Deze omleidingsroute is aangegeven met de letter D. Vanaf de N227 gaat deze route langs de Dodeweg richting Leusden, rechtsaf richting Leusden Zuid en vervolgens riching Woudenberg. In Woudenberg leiden de borden naar de grote rotonde en vervolgens richting Zeist. De vervolgroute loopt langs het Henschotermeer en bij de grote kruising Zeisterweg/N227 kunnen weggebruikers de richting Maarn/Doorn vervolgen.

* Verkeer uit Maarn/Doorn richting Amersfoort wordt ook omgeleid via de N224. Deze route is aangegeven met de letter A. Vanaf de N227 gaat deze route langs de Zeisterweg richting Woudenberg. In Woudenberg leiden de borden via Leusden Zuid naar de oprit van de A28. Via de afslag Amersfoort Zuid kunnen weggebruikers de richting Amersfoort vervolgen.

Tijdens de afsluiting blijven alle woningen en bedrijven langs het traject bereikbaar.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de wegwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de provincie Utrecht:
T (030) 258 38 88 (infonummer wegwerkzaamheden provincie Utrecht) E wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl


*Het ecoduct in de N227 met de naam Treeker Wissel maakt deel uit van een serie van vijf grote ecopassages van de provincie Utrecht. Deze ecopassages passen in het netwerk van al eerder gerealiseerde kleinere faunapassages. Het ecoduct Treeker Wissel gaat de barrièrewerking tegen van de druk bereden Doornseweg (N227). Het ecoduct verbindt de Leusderheide met landgoed Den Treek en is op die manier een belangrijke schakel in de provinciale en nationale ecologische hoofdstructuur. Met een netwerk van grotere en kleinere ecoducten en faunapassages verbinden we de leefgebieden van zowel planten als dieren met elkaar waardoor we de populaties en de diversiteit in stand kunnen houden.

Meer informatie: Clara van Foreest, telefoon 030 - 258 3319