Lijst Pim Fortuyn


PERSBERICHT

Den Haag, 16 april 2004

LPF: Geld hbo-fraude moet terug naar hoger onderwijs!

De Tweede-Kamerfractie van de LPF kan zich grotendeels vinden in de beleidsreactie van staatssecretaris Nijs op het rapport van de commissie Schutte. Dat het geld dat teruggevorderd wordt, ten goede zal komen aan de algemene Rijksmiddelen, vindt de LPF echter te gek voor woorden.

Het geld dat de diverse instellingen in BVE en HO ten onrechte hebben ontvangen, komt uit de onderwijsbegroting, aldus LPF-woordvoerder Margot Kraneveldt. Wat de ene instelling teveel heeft gekregen, kon dus niet ten goede komen aan de andere instelling of aan de betreffende onderwijssectoren als geheel. Die mogen niet de dupe worden van het gedrag van individuele instellingen. Wij vinden het niet meer dan terecht dat het terug te vorderen geld ook weer in die OC&W-begroting wordt teruggestopt.

De LPF vindt het jammer dat minister Van der Hoeven zich in de Ministerraad blijkbaar de kaas van het brood heeft laten eten. Een teleurgestelde Kraneveldt: De minister heeft diverse keren gezegd dat verdere bezuinigingen op onderwijs wat haar betreft niet verantwoord zijn. Blijkbaar heeft zij Minister Zalm daarvan niet weten te overtuigen en bakzeil gehaald. Dat belooft niet veel goeds als de economie nog verder in het moeras zakt.