ChristenUnie


Bom onder C2000? Vrijdag 9 April 2004 - 15:00

Ontwikkeling van cruciale software vanwege kleuterschoolniveau stopgezet

De ontwikkeling van de software voor het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) in het kader van C2000 is stopgezet. Arie Slob: Dit zou wel eens de bom onder de ontwikkeling van het nieuwe communicatiesysteem voor politiek, brandweer en ambulancediensten kunnen zijn. Er is jarenlang aan de ontwikkeling van GMS gewerkt. Dat heeft tientallen miljoenen euros gekost. Het ontwikkelen van nieuwe software duurt tenminste twee jaar. De extra kosten hiervan zullen niet gering zijn. De minister van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat er geen problemen zijn met de ontwikkeling van GMS, ondanks duidelijke signalen van deskundigen, die het sofwareprogamma de kwalificatie kleuterschoolniveau meegaven.

Arie Slob (ChristenUnie) en Godelieve van Heteren (PvdA) hebben vandaag opnieuw vragen gesteld aan minister Remkes over de voortgang van het project C2000, dat moet leiden tot één digitaal communicatiesysteem voor de politie en de hulpdiensten. In de afgelopen weken stopten de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en de ambulancediensten in Amsterdam al met het testen van C2000 vanwege de veiligheidsrisicos. Daarover heeft Arie Slob op 26 maart al vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Remkes heeft de Tweede Kamer eerder laten weten dat GMS niet instabiel is en naar behoren functioneert in alle regionale meldkamers waar het al is geïnstalleerd. Arie Slob: Het stopzetten van de ontwikkeling van GMS wijst op het tegendeel. Ik maak me grote zorgen, omdat de veiligheid van zowel hulpverleners als hulpvragers in het geding is. Een goed functionerende meldkamer is daarbij van zeer groot belang. Vlak voor het zomerreces van 2003 reageerde de Algemene Rekenkamer uiterst kritisch op de voortgang van C2000. De Tweede Kamer tilde daar toen al zwaar aan.

Zie ook:

* Schriftelijke vragen over C2000 (09-04-2004)
* Vragen over C2000 (26-03-2004)

* Slob zeer verontrust over voortgang C2000 (26-03-2004)
* Veiligheid moet bij C2000 vooropstaan (24-03-2004)
* Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van overheid staan op het spel, aldus Arie Slob (28-06-2003)

* ChristenUnie dient 'Motie van treurnis' in tegen minister Remkes (26-06-2003)

* Inhoud rapport C2000 is ontoelaatbaar (18-06-2003)
_______________________

Het ISC (ICT-Service Coöperatie Politie Justitie en Veiligheid) heeft de ontwikkeling van de software voor het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) volledig stopgezet. Het GMS is een cruciale factor voor het functioneren van C2000. Aan de GMS-software is jarenlang gewerkt door het ITO (de voorganger van ISC).


---