Ingezonden persbericht


Aan het college van B & W te Rotterdam
Coolsingel 40
Rotterdam

Rotterdam 12 juli 2003

Betreft Informatie m.b.t. verduisteringszaak Museum Boijmans Van Beuningen

Geachte college.

Afgelopen zaterdag bereikte mij diverse berichten dat er m.b.t. de verduistering van de gelden van Museum Boijmans Van Beuningen, meer geld zou zijn verdwenen dan u mij eerder per brief van 13 juni j.l. meedeelde. Kunt u dit eventueel bevestigen en om hoeveel meer geld gaat het. Hoeveel van het totaal verduisterde geld is op dit moment volledig veilig gesteld. En hier bedoel ik mee dat er volledig over kan worden beschikt door de bevoegde instantie(s).

Het is nu een maand geleden dat de verduistering werd ontdekt en via de media word ik aardig geïnformeerd over de stand van zaken tot op heden. Ik zou het echter op prijs stellen om, als voorzitter van de commissie Cultuur en Sport, door het college beter te worden geïnformeerd dan nu het geval is.

Ik stel voor dat er per omgaande een afspraak wordt gemaakt om de huidige stand van zaken met u door te nemen, dit kan wanneer nodig vertrouwelijk worden gedaan in het belang van het onderzoek.

In afwachting van uw reactie verblijf ik met vriendelijke groeten,

Sjef Siemons gemeenteraadslid fractie Leefbaar Rotterdam.

p.s.
Dit bericht zal ook per brief aan u worden toegestuurd.