Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 3-09-2002 Persberichten district Heuvelrug, 10.30 uur

Actie tegen zwerfvuil

LEERSUM/DOORN Vanaf vrijdag 13 september zullen in de berm bij het fietspad langs de Rijksstraatweg vier opvangnetten en informatieborden worden geplaatst. Doel van de actie is om de grote hoeveelheid zwerfvuil en milieuovertredingen langs het fietspad in de toekomst te voorkomen.

De actie is gestart door de provincie Utrecht, gemeente Leersum en het Politie District Heuvelrug. Met het plaatsen van deze blikvangers hopen de initiatiefnemers dat de vervuilers fietsende passanten voortaan afval in het speciale vangnet gooien. In een in juni gehouden enquête op het fietspad bleek dat passanten behoefte hebben aan prullenbakken langs het fietspad. Bovendien blijkt dat met name schoolgaande jeugd zich schuldig maakt aan de vervuiling.

Er worden langs het 7 km lange traject tussen Leersum en Doorn in totaal 4 netten met daarbij vier borden met de tekst: Je scoort een punt als je hier je afval dumpt! Met de plaatsing van vangnetten langs de weg, verspreiden van posters bij diverse scholen in de omgeving en het plaatsen van artikelen in schoolkranten wordt de vervuiling tegengegaan.

De provincie Utrecht draagt zorg voor het legen van de opvangnetten. Politiesurveillanten, die door de gemeente Leersum zijn ingehuurd voor diverse toezichtstaken, zullen op verzoek van Leersum controleren op en rond het fietspad. Een boete voor het weggooien van afval op straat of in de berm is 69 euro. Na een jaar wordt bekeken of de actie succesvol is en kan worden voortgezet.

Snelheidscontrole

AMERONGEN - Maandagmiddag heeft de politie een snelheidscontrole op de Rijksstraatweg gehouden.

De controle werd gehouden van 15.45 tot 17.30 uur. In totaal zijn 920 voertuigen gemeten waarvan 51 bestuurders te hard reden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 87 kilometer per uur waar 50 is toegestaan.

Rijden onder invloed

UTRECHT- Op dinsdagochtend werd een automobilist aangehouden omdat hij teveel gedronken had. Omstreeks 01.00 uur reed een 42-jarige automobilist uit Veenendaal op de Achterkerkstraat en werd gecontroleerd. Onderzoek wees uit dat de man had gedronken en hij blies op het bureau 0.80 promille. De man kreeg een boete van 190 euro en een rijverbod van 2 uur.

Uitnodiging persbijeenkomst misdaad anoniem

UTRECHT - Op woensdag 4 september lichten korpsbeheerder mr. A.H. Brouwer-Korf en korpschef mr. P. Vogelzang de voor Nederland nieuwe anonieme meldlijn toe en maken zij het gratis telefoonnummer dat voor alle inwoners van de regio Utrecht geldt bekend. De Politie Regio Utrecht is een van de vijf politieregios die meedoet. De meldlijn is juist voor inwoners van de gemeenten in de provincie Utrecht van belang omdat zij via de meldlijn een eigen bijdrage aan de veiligheid in de wijk kunnen leveren.

Angst
Uit onderzoek blijkt dat burgers zich vaak geroepen voelen om misdaden in de directe (woon)omgeving te melden, maar vaak terughoudend zijn om aangifte te doen omdat zij bang zijn voor wraak van en/of een confrontatie met de dader. De anonieme meldlijn biedt in dit soort situaties uitkomst.

Uitleg
De korpsbeheerder en korpschef geven tijdens de bijeenkomst onder meer uitleg over de waarborging van de anonimiteit en de route die een anonieme melding aflegt. De persbijeenkomst vindt plaats van 11.30 tot 12.30 uur aan de Bergstaat 58 in Utrecht.

Aanmelden
Regionale en lokale media die de persbijeenkomst willen bijwonen, kunnen zich aanmelden via telefoonnummer (030) 239 7075.