Wageningen Universiteit

Persbericht

11 april 2002, nr. 0203

Demo voorjaarstoepassing dierlijke mest in aardappelen

Vanwege Minas eigenlijk een must, maar voor velen nog niet vanzelfsprekend. De drempelvrees om dierlijke mest in het voorjaar op kleigrond toe te passen is bij veel ondernemers nog aanwezig. Wat is de capaciteit? Welke toedieningstechniek werkt het beste (beperken structuurschade, direct inwerken)? Hoe moet het met de bijbemesting gedurende het seizoen? Om u op deze en diverse andere vragen een antwoord te geven legt Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. dit jaar in opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw een demoveld aan. Wij nodigen u uit om bij de aanleg van dit demoveld aanwezig te zijn om zo een indruk te krijgen van de mogelijkheden van diverse machines en toedieningstechnieken.

Datum: Donderdag 2 mei a.s.
Plaats: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO), Edelhertweg 1 in Lelystad
Aanvang: 13.30 uur
Toegang: gratis

Op een deel van het demoveld wordt de mest ( 25 ton varkensdrijfmest per ha) aangewend vóór het poten van consumptieaardappelen, op het andere deel vindt mestaanwending ná het poten plaats. Te zien is:
* een zodebemester in hondengang;

* een mesttank op rupsbanden;

* een slang-aanvoersysteem (slang tussen 2 ruggen);
* een sleepslangsysteem met harkjes ;

* een mestband (Terracare).

De demonstratie wordt van deskundig commentaar voorzien door DLV Adviesgroep.

Komend winterseizoen worden de resultaten van het demoveld gepresenteerd. Ook bieden wij u de mogelijkheid gedurende het groeiseizoen de ontwikkelingen op het demo- veld te volgen. Schrijf daarom 20 juni alvast in uw agenda. Op die dag organiseert PPO een themadag over dierlijke mest. Het demoveld is dan een van de excursieobjecten.

Twijfelt u 2 mei of de demonstratie doorgaat (b.v. vanwege de weersomstandigheden), bel dan even 0320-291111.