Nieuw-Vlaamse Alliantie

N-VA wil breed maatschappelijk debat n.a.v. 20 jaar leerplichtverlenging (02/05/02)

De N-VA is vragende partij om n.a.v. het twintigjarig bestaan van de verlenging van het leerplichtonderwijs tot achttien jaar, een grondige evaluatie en debat te houden over deze maatregel en over de mogelijkheden van deeltijds onderwijs vanaf zestien jaar. Dit kan als resultaat gezien worden van een interpellatie van Vlaams parlementslid Chris Vandenbroeke (N-VA) aan Marleen Vanderpoorten, minister van onderwijs.
Momenteel kampt het deeltijdonderwijs met heel wat problemen: er bestaat een onoverzichtelijk kluwen van statuten, contracten en overeenkomsten allerhande; in het Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs (DBSO) heerst er een acuut gebrek aan stageplaatsen (50 % van de leerlingen tussen 16 en 18 jaar vindt geen stageplaats), het deeltijds onderwijs wordt maatschappelijk ondergewaardeerd.... Minister Vanderpoorten erkent deze problemen en staat niet weigerachtig tegenover voormeld grondig debat.

Daarnaast hekelde Vlaams parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) het wetsvoorstel van federaal minister Onkelinx waarbij deze bovenop de waaier van statuten en contracten ook nog een
'beroepsinlevingsovereenkomst' in het leven wil roepen, inclusief een leervergoeding.

Uit het antwoord van minister Vanderpoorten bleek dat deze terzake niet op dezelfde lijn zit met haar federale collega. De onderwijsvisies van beiden botsen. De N-VA volgt in deze het spoor van minister Vanderpoorten en pleit voor meer transparantie in plaats van een verdere fragmentering. Dit conflict illustreert voor de N-VA de noodzaak aan een volledige def'ederalisering van alle aspecten verbonden met het deeltijds onderwijs zodat een definitief einde wordt gesteld aan de federale inmenging die elk efficiënt beleid terzake onmogelijk maakt.
De N-VA zal in navolging hiervan minister Onkelinx in de Kamer hierover interpelleren.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Chris Vandenbroeke en Kris Van Dijck, Vlaams parlement

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be