Nieuw-Vlaamse Alliantie

60/40-verdeelsleutel zolang economische compensatieregeling blijft bestaan (02/05/02)

De afgelopen twee jaar kwamen de N-VA-parlementsleden Frieda Brepoels en Jan Loones, in respectievelijk Kamer en Vlaams parlement, herhaaldelijk tussen m.b.t. de economische compensaties inzake het A400M-programma. Steeds stelden zij aan de kaak dat Vlaanderen, dat meer dan 60 % investeert in het programma, amper 20 % van de economische compensaties zou krijgen. De VLD ontpopte zich in dit dossier tot de pleitbezorger van de Waalse luchtvaartindustrie en
-lobby. Steevast werden de bezwaren van de N-VA weggehoond; er was geen vuiltje aan de lucht.
Premier Verhofstadt ging zelfs zover om minister Van Mechelen onder druk te zetten bij de ondertekening van het samenwerkingsakkoord voor de A380. Aldus verloor de Vlaamse overheid haar stok achter de deur om toch nog Vlaamse compensaties te eisen inzake de A400M.

Na een bezoek aan de hoofdzetel van Airbus in Toulouse komt minister-president Dewael plots tot dezelfde conclusie. Zoals wel vaker, schrijft hij nu een beleefd briefje aan premier Verhofstadt om te laten weten dat Vlaanderen meer compensaties eist. Ondertussen is het kalf echter al lang verdronken, de samenwerkingsakkoorden zijn ondertekend. Inzake de levering van de uitrusting kunnen voor het Vlaamse bedrijfsleven maximaal enkele kruimels van tafel vallen.

Gezien de laattijdige inzichten van minister-president Dewael, dient de N-VA in zowel de Kamer als het Vlaams parlement een voorstel van resolutie in waarin voor de toekomst, zolang de economische compensatieregeling blijft gelden, voor alle compensatiedossiers een 60/40-verdeelsleutel wordt gehanteerd. Voor de N-VA gaat het immers niet op dat, terwijl alle landen compensaties krijgen voor hun bestellingen, Vlaanderen als een naïef kind met lege handen komt te staan.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Frieda Brepoels, kamerlid, en Jan Loones, Vlaams parlementslid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be