VVD

2 mei 2002 - VVD wil recidive na TBS halveren

De VVD wil het recidivepercentage van TBS-ers terugbrengen van 20 procent naar 10 procent.

Atzo Nicolaï presenteert het VVD-plan op vrijdagavond 3 mei voor de TBS-patiënten van de TBS-kliniek FPC Veldzicht in Balkbrug. Het VVD-plan, dat een vervolg is op de recidive-nota van de VVD uit 2001, omvat onder andere de volgende maatregelen: ? TBS-patiënten mogen uitsluitend gefaseerd worden vrijgelaten. Dat betekent onder strikte voorwaarden proefverlof met strikte controle. De VVD wil daarom dat de maximale proeftijd verder wordt verlengd van 6 naar 15 jaar. De VVD wil tevens dat de vrijlating van ontuchtplegers wordt gemeld aan de betreffende gemeente en politie. ? De rechter mag TBS-patiënten niet langer tegen het advies van de behandelende artsen in vrijlaten. Als de rechter dat toch wil, moet hij eerst een second opinion vragen. Tevens wil de VVD de invoering van een systeem, waarmee objectief de risico's van vrijlating worden ingeschat. Geen enkele TBS-er op vrije voeten zonder deze inschatting, waarmee in Canada al veel succes is geboekt. ? De VVD wil dat al na drie jaar wordt bekeken of TBS-patiënten kunnen genezen of niet. Kan dat niet, dan moet de behandeling worden gestopt en verhuist de patiënt naar de long stay-afdeling, die niet op behandeling maar uitsluitend op verzorging is gericht. Patiënten waarvan vaststaat dat genezing onmogelijk is, kunnen vanaf dag één naar de long stay-afdeling. De TBS is in 1925 ingevoerd omdat men er toen al van doordrongen was dat er mensen zijn die na ontslag uit het 'krankzinnigengesticht' wederom de fout ingingen. Inmiddels is TBS een maatregel waarbij behandeling centraal staat. De VVD wil dat de beveiliging van de maatschappij weer voorop komt te staan. De VVD geeft TBS-ers het nadeel van de twijfel. Atzo Nicolaï presenteert het VVD-plan ten overstaan van de TBS-Patiënten in FPC Veldzicht, Ommerweg 67, Balkbrug. Aanvang 19.00 uur.