Nationaal Comite 4 en 5 mei


Persverklaring
2 mei 2002

wel of niet Duitsers erbij op 4 mei ?

Nationaal Comité 4 en 5 mei wil discussie op ander moment voeren en in breder perspectief plaatsen

Naar aanleiding van de publicatie "Meeste Nederlanders: Schröder bij 4 en 5 mei'' in Trouw van 2 mei 2002, hecht het Nationaal Comité 4 en 5 mei eraan de overwegingen te melden om niet deel nemen aan een discussie over de vraag "Wel of geen Duitsers uitnodigen op 4 mei?" in de uitzending van Rondom Tien van 2 mei 2002, twee dagen voor de Nationale Herdenking.


1. Op een ander moment
Het onderwerp ligt juist in de dagen voorafgaand aan 4 mei emotioneel bij een deel van de direct betrokkenen: oorlogsoverlevenden en nabestaanden. Door dit onderwerp in deze dagen aan de orde te stellen, maak je willens en wetens nodeloos heftige gevoelens bij deze oorlogsbetrokkenen los.
Juist 4 mei staat in het teken van respect voor oorlogsslachtoffers. Deze stelling wordt door 95% van de Nederlandse bevolking onderschreven (bron: Nationaal Vrijheidsonderzoek 2002, Veldkamp marktonderzoek bv). Het getuigt naar de overtuiging van het Nationaal Comité niet van respect van de redactie van Rondom Tien voor dit deel van de oorlogsbetrokkenen om het onderwerp 'Duitsers er op 4 mei bij of niet', juist nu aan de orde te stellen. Het feit of dit een meerderheid of minderheid betreft, is in dit kader niet relevant, gelukkig wordt er in Nederland ook rekening gehouden met minderheidsstandpunten.

Het Nationaal Comité is zeer wel bereid de discussie op een ander moment te voeren. Naar aanleiding van de vragen van Rehwinkel in de Tweede Kamer (20 november 2001) en de beantwoording daarvan door de regering, heeft het Comité ook haar standpunt geformuleerd en in maart 2002 naar buiten gebracht. Op dat moment was daar echter geen belangstelling voor bij de media om de discussie aan te gaan.


2. In breder perspectief: nationaal of internationaall Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil de vraag of Schröder wel of niet op 4 en 5 mei moet worden uitgenodigd, graag in breder (internationaal) perspectief plaatsen:


- Allereerst is het de vraag of het die beide dagen om nationale gebeurtenissen gaat, die in eigen kring worden beleefd, of om internationale momenten, waarbij internationale gasten worden uitgenodigd. Als je het internationaal wilt maken, is het de vraag welke andere landen je officieel wilt uitnodigen. Aangezien het op 4 mei niet alleen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa gaat, maar ook om die uit Azië (en om Nederlandse militaire slachtoffers van oorlogshandelingen en vredesmissies nadien), is het niet logisch om dan alleen een uitzondering voor Duitsland te maken. De vraag is of bij internationalisering dan naast Duitsland ook Japan moet worden uitgenodigd en ook de andere landen waarmee Nederland later in gewapend conflict is geweest: Indonesië? Noord-Korea? Libanon? voormalig Joegoslavië? En moeten bij een internationalisering niet ook de voormalige geallieerden worden gevraagd? Of de landen waarmee nu wordt samengewerkt aan vrede en vrijheid?

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is van mening dat er al vele jaren constructief met Duitsland aan verzoening wordt gewerkt. Duitsland is al lang tot goede buur en vriend geworden. Het gebaar dat de president van West-Duitsland in 1969 heeft gemaakt door bij het Nationaal Monument op de Dam een krans te leggen en daarmee respect te tonen voor de Nederlandse slachtoffers getuigt daarvan. Dit symbolisch gebaar hoeft niet herhaald te worden.


- Ten tweede maakt het Nationaal Comité onderscheid tussen 4 mei (dodenherdenking) en 5 mei (bevrijdingsdag en dag van de vrijheid). In de visie van het Comité komt na de rouwverwerking op 4 mei, onlosmakelijk gekoppeld de 5e mei, de dag dat Nederland haar vrijheid viert en koestert. Die 5e mei leent zich bij uitstek voor discussies en initiatieven over het werken aan vrede en vrijheid, ook in internationaal verband. Bij de start van de Viering van de Bevrijding op 5 mei nodigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei dan ook weer verschillende officiële buitenlandse gasten uit, waaronder Duitse.

Lees verder interview van maart j.l.met de directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, mw. N. Nooter