Nationaal Comite 4 en 5 mei


P E R S B E R I C H T
Amsterdam, 26 april 2002

4 en 5 mei 2002
DIGITALE SERVICE VAN HET NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft haar digitale service uitgebreid. Naast de eigen website, www.4en5mei.nl, zijn begin april van dit jaar drie nieuwe websites gelanceerd. De Nationale Website Oorlogsmonumenten, de website Oorlogsgetuigen en de website S-PION voor leerlingen. Vooral in deze periode vlak voor 4 en 5 mei is de vraag naar informatie vanuit diverse groepen met eigen interesses groot.

www.oorlogsmonumenten.nl
Veel mensen weten waar bij hen in de buurt een oorlogsmonument staat, maar kennen het verhaal achter het monument niet. Voor die mensen die meer informatie over een oorlogsmonument of herdenkingsbijeenkomst bij het monument willen weten kunnen de Nationale Website Oorlogsmonumenten raadplegen.
De Nationale Website Oorlogsmonumenten is een database met informatie over meer dan 1.400 oorlogsmonumenten in het Nederlands Koninkrijk, die bovendien informatie over lokale herdenkingen verstrekt. In de hoop de komende jaren het overzicht completer te maken, wordt iedereen opgeroepen om ontbrekende monumenten en gegevens aan te vullen.

Voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en scholieren uit de brugklas is het educatiedeel dat@kid gemaakt. Met behulp van dit educatieve deel in de vorm van een speurtocht leren de kinderen spelenderwijs gebruik te maken van de database en raken zij bekend met de diversiteit aan oorlogsmonumenten, slachtoffergroepen en oorlogsgeschiedenissen in Nederland.

www.oorlogsgetuigen.nl
Deze website geeft een beeld over de betekenis van herdenken door 53 portretten van mensen die vertellen over hun oorlogservaringen en gevoelens. Het zijn portretten van burgers uit Europa en Nederlands-Indië die in concentratie- en interneringskampen hebben gezeten, van gijzelaars, dwangarbeiders, verzetsmensen, militairen, leden van de koopvaardij; hun kinderen en van jongeren afkomstig uit huidige oorlogsgebieden. Al de verschillende verhalen bij elkaar geven een indringend beeld van de diversiteit aan oorlogsherinneringen.

www.leerlingspion.nl
Scholieren van het voortgezet onderwijs die een werkstuk of spreekbeurt maken over de Tweede Wereldoorlog kunnen terecht bij de website S-PION voor leerlingen. Deze website helpt scholieren bij het maken van een themakeuze en het afbakenen van het onderwerp.

www.4en5mei.nl
Op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei staat de meest actuele informatie over het programma van de Nationale Dodenherdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding. Daarnaast biedt de website relevante informatie voor diverse doelgroepen. Bijvoorbeeld S-PION voor docenten en de rubriek E-service voor organisatoren van 4 en 5 mei met onder andere suggesties voor de invulling van deze twee dagen. Vanaf 2 mei staan de resultaten van het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2002 uitgevoerd door Veldkamp Marktonderzoek b.v. op de website.

www.bevrijdingsfestivals.nl
Een apart en veel bezocht onderdeel van de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is het onderdeel bevrijdingsfestivals. Dit is de enige website waar van alle 13 festivals de programmagegevens staan vermeld. Daarnaast is het mogelijk je stem uit te brengen op prikkelende stellingen, kun je een e-card versturen of liedjes beluisteren uit de bevrijdingsjukebox. Vooral jongeren zijn geïnteresseerd in deze informatie. Om die reden kent dit onderdeel een geheel eigen design.

---