Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Persbericht 02-03

Den Haag, 2 mei 2002

Veel belangstelling voor levering groene stroom

DTe heeft de afgelopen periode aan negen bedrijven een vergunning verleend voor de levering van groene stroom. Op de markt voor groene stroom kunnen consumenten reeds zelf bepalen van welke leverancier zij hun elektriciteit willen betrekken. Om in aanmerking te komen voor een vergunning tot het leveren van groene stroom moet een bedrijf aan een aantal eisen voldoen. Hiertoe beoordeelt DTe of het bedrijf over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten beschikt.

Op de markt voor groene stroom zijn inmiddels diverse nieuwe leveranciers toegetreden waardoor de concurrentie toeneemt en de consumenten kunnen kiezen. De negen bedrijven die nu in bezit zijn van een vergunning zijn: Cogas Facilitair B.V., N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven, N.V. Nuon Groene Energie, REMU Levering B.V., Obragas Energy Services B.V., RENDO Energielevering B.V., Shell Nederland Verkoop Maatschappij B.V., Vattenfall Nederland B.V. en Westland Energie Services B.V.
Daarnaast zijn er onlangs nog zestien aanvragen voor een leveringsvergunning ingediend. Deze zijn inmiddels in behandeling genomen. Als blijkt dat het bedrijf aan de eisen voldoet, zal de vergunning binnen enkele weken worden verleend.