PERSBERICHT

Datum 2 mei 2002
Nummer 004

AANDEELHOUDERS BUHRMANN STEMMEN VÓÓR BESTUURSVOORSTEL OM MEER INVLOED TE KRIJGEN

De aandeelhouders van Buhrmann krijgen vanaf dit jaar meer invloed op de benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Tijdens de vandaag gehouden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders stemde een overgrote meerderheid van Buhrmanns aandeelhouders in met de door het bestuur van de vennootschap voorgestelde statutenwijzigingen. Verder heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2001 en het dividend vastgesteld en stemde zij in met de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Bestuur en de herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen.

Na de goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de voorgestelde statutenwijzigingen zullen aandeelhouders gerechtigd zijn om leden van de Raad van Commissarissen te benoemen of te ontslaan. Dit in tegenstelling tot het tot nu toe gehanteerde systeem van gecontroleerde coöptatie. De wijzigingen in de corporate governance-structuur vergroten ook de invloed van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op benoemingen van leden van de Raad van Bestuur.

Aandeelhouders hebben hedenmiddag ingestemd met de benoeming van de heren M.S. Hoffman (Mark) en R.W.A. de Becker (Rudi) tot leden van de Raad van Bestuur van Buhrmann NV. Nu deze benoemingen van kracht zijn geworden, bestaat Buhrmanns Raad van Bestuur uit vijf personen, van vier verschillende nationaliteiten, hetgeen een illustratie is van de internationale samenstelling van de Buhrmann Groep.
Aandeelhouders hebben eveneens ingestemd met de herbenoeming van de heer drs. J. Peelen als lid van Buhrmanns zeven leden tellende Raad van Commissarissen. Commissaris de heer mr. K. de Kluis, voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Buhrmann, treedt af volgens rooster.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening over 2001en het voorgestelde dividend goedgekeurd. Dienovereenkomstig zal een dividend van EUR 0.16 per gewoon aandeel betaalbaar worden gesteld, naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of in aandelen. Aandelen Buhrmann zullen vanaf maandag 6 mei ex-dividend worden genoteerd. De periode waarbinnen aandeelhouders hun keuze bekend kunnen maken loopt van 6 mei tot en met 21 mei.
Op dinsdag 21 mei zal de Raad van Bestuur op basis van de gemiddelde beurskoers van die dag vaststellen hoeveel dividendrechten op gewone aandelen recht geven op één nieuw gewoon aandeel met een nominale waarde van

EUR 1,20. De nieuw uit te geven aandelen geven recht op dividend over 2002 en daarop volgende jaren.
Buhrmann NV